Tento web používá k poskytování a vylepšení služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.   Souhlasím  

Podmínky použití

PENNY neprohlašuje ani nezaručuje, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou správné, aktuální nebo úplné. Tyto webové stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. PENNY nepřebírá žádnou odpovědnost (a výslovně vylučuje odpovědnost) za aktualizaci těchto webových stránek za účelem aktualizace informací, ani za zajištění přesnosti či úplnosti jakýchkoliv zveřejněných informací. Proto jste povinni ověřit si přesnost a úplnost všech zveřejněných informací dříve, než učiníte jakékoliv rozhodnutí ohledně služeb, produktů nebo jiných záležitostí popsaných na těchto webových stránkách.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na webové stránky a zdroje jiných společností. PENNY nečiní žádná prohlášení, záruky ani nepřebírá jakékoliv závazky, pokud jde o webové stránky jiných společností nebo informační zdroje třetích stran, na něž může být na webových stránkách PENNY uveden odkaz nebo které mohou být přístupné z webových stránek PENNY nebo s nimi mohou být propojeny. Odkaz na webové stránky jiné společnosti neznamená, že PENNY schvaluje obsah či užívání takových webových stránek nebo že podporuje jejich vlastníka.

Kromě toho PENNY není smluvní stranou, ani není odpovědná za žádné transakce, které můžete uzavřít s třetími stranami, ani v případě, kdy jste se o takových třetích stranách dozvěděli (nebo k nim získali přístup) prostřednictvím webových stránek PENNY. V souladu s tím potvrzujete a souhlasíte, že PENNY není odpovědná za dostupnost takových externích webových stránek nebo zdrojů a že není odpovědná za žádný obsah, služby, produkty nebo jiné materiály, které jsou uvedeny nebo jsou dostupné z takových webových stránek či zdrojů.

Ochrana dat
Veškeré osobní údaje získáváme pouze za předpokladu, že je uživatel sám sdělí. REWE Group zachází s těmito údaji podle platného zákona o ochranně osobních údajů. Kromě toho se REWE Group řídí následujícími pravidly:

Jste informováni o účelu použití Vámi zaslaných údajů.

Vaše osobní údaje jsou chráněny před možným zneužitím.

Vaše kontaktní údaje jsou zpracovávány a používány jen za účelem zasílání požadovaných informací popřípadě k nabídce služeb. Předávání Vašich kontaktů třetí osobě je vyloučeno.

Kontaktní údaje budou odstraněny na základě Vašeho písemného požadavku.

Kontakty

img_3963673 800 202 220
Pracovní dny: 8:00-17:00h
img_3963654 info@penny.cz
img_3963642 Počernická 257, Radonice 250 73
Najít prodejnu