Tento web používá k poskytování a vylepšení služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.   Souhlasím

Integrovaná Produkce Zeleniny

img_2878486

O Integrovaném pěstování zeleniny
Integrovaný systém produkce zeleniny ( dále jen IPZ) je produkce zeleniny vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje nutné vstupy agrochemikálií s potenciálními vedlejšími účinky. Řadí se mezi konvenční a organickou produkci plodin, prosazuje snížení rizika přehnojování půdy a racionálnější využívání živin.

V integrovaném systému produkce zeleniny se do výrobního procesu zapojují ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která usměrňují pozitivně kvalitu zeleniny se zvláštním zřetelem na minimalizaci obsahu cizorodých látek. Jde tedy o alternativní postupy k metodám, které podle dosaženého stupně poznání zvyšují ekologická a hygienická rizika výroby zeleniny. Zelenina vypěstovaná v systému IPZ podléhá systematické kontrole nezávislého kontrolního orgánu.

V našem sortimentu nabízíme zeleninu s označením IPZ pouze od zemědělců, kteří jsou vlastníky ochranné známky IPZ, které jsou pěstované na polích certifikovaných ochrannou známkou IPZ!

Takto značená zelenina je:
• chutnější, zdravější a tudíž i bezpečná
• pěstovaná ekologicky přijatelnou metodou
• nezávisle kontrolována od setí až po sklizeň
• česká, má dosledovatelný původ

Ochranná známka IPZ byla registrována Úřadem průmyslového vlastnictví ČR pod číslem 0-358337 a pěstitelé zeleniny , kteří splní podmínky Pravidel pro IPZ, mohou pak touto ochrannou známkou označovat své produkty jako jakostní a zdravou zeleninu.

Proč se rozhodnout pro nákup zeleniny vypěstované v systému IPZ?
Takto vypěstovaná zelenina je:
chutnější, neboť je pěstována s dávkami dusíkatých hnojiv sníženými minimálně o 30% oproti konvenčnímu způsobu    pěstování
zdravější, neboť pesticidy se nepoužívají preventivně, ale až po zjištění významného výskytu škůdce a až po vyčerpání nechemických metod ochrany
bezpečná, protože před výsevem, či výsadbou, ale i v průběhu pěstování a před sklizní, jsou nezávislými pracovníky akreditovaných laboratoří odebírány vzorky půdy a rostlin a prováděny předepsané rozbory na obsah reziduí pesticidů, živin a těžkých kovů
pod trvalým dohledem, pěstební opatření jsou průběžně kontrolována dvěma nezávislými akreditovanými organizacemi
nezaměnitelná, u jednoho pěstitele se vylučuje souběžné pěstování zeleniny v systému konvenčním a integrovaném a její původ musí být průkazný – podmínka „traceability“
šetrnější k životnímu prostředí, neboť při pěstování byla významně omezena chemická ochrana. Používají se pesticidy selektivní na konkrétního škůdce či chorobu a ne přípravky se širokým spektrem účinku životní prostředí je dlouhodobě chráněno před nadměrným zatížením, protože přísná pravidla o omezení hnojení jsou na nahlášených pozemcích uplatňována minimálně po období 5 let; na všech nahlášených pozemcích je zakázáno použití vyjmenovaných pesticidů, které jsou v průběžně aktualizovaném seznamu označeny jako málo šetrné k životnímu prostředí
naše česká, neboť systém IPZ byl vytvořen a zaveden pro produkty vypěstované v ČR

Hlavní výhody
• možnost volby při koupi zeleniny
• zvýšená jistota nezávadnosti zemědělských produktů
• rozšíření kvalitní české zeleniny v sortimentu Penny
• kvalitnější, chutnější, zdravější a přitom cenově srovnatelné s konvenční produkcí

Dostupnost
• celoroční pokrytí nabídky produkcí IPZ je pro: cibule, bílé zelí, kořenová zelenina
• částečné celoroční pokrytí je pro: pekingské zelí, květák (dle vlivu počasí), ředkvičky (dle vlivu počasí), ledový salát (dle vlivu počasí)


Více informací o Integrovaném pěstování zeleniny naleznete zde.

Kontakty

img_3963673 800 202 220
Pracovní dny: 8:00-17:00h
img_3963654 info@penny.cz
img_3963642 Počernická 257, Radonice 250 73
Najít prodejnu