Tento web používá k poskytování a vylepšení služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.   Souhlasím  

Penny Market s.r.o. mění od 4. 2. 2018 interní systém na WWS. Co to znamená pro dodavatele?

1.) Pro EDI dodavatele do skladu Jirny:

Dovolte mi Vás informovat, že v rámci přechodu na nový informační systém WWS dojde 4.2.2018 k rozdělení skladu Penny Jirny v systému EDI na dvě části:

- ‘suchý‘ (koloniál, NFI, NFII)
- ‘čerstvý‘ (OZ, maso, chlazené, mražené)

Z tohoto důvodu si prosím co nejdříve v nastavení EDI přidejte ke stávajícímu GLN skladu Penny Jirny následující GLN:

- GLN 8592784021910 = CS JIRNY “Suché potraviny + drogerie + nonfood” (číslo dodavatele 702191 nebo 2191)

- GLN 8592784021934 = CS JIRNY “Čerstvé potraviny” (číslo dodavatele 702193 nebo 2193)

Případně si prosím 3.2.2018 nebo nejpozději 4.2.2018 změňte původní GLN na nový.

- Objednávky z Compexu (se současným GLN kódem skladu Jirny) budou zasílány na dodavatele do pátku 2.2.2018, včetně.

- Od neděle 4.2.2018 budou zasílány objednávky, už jen z WWS (s novým GLN kódem „čerstvé“ části skladu Jirny).

- Od pondělí 5.2.2018 budou zasílány objednávky, už jen z WWS (s novým GLN kódem „suché“ části skladu Jirny).


Vše ostatní, tj. fakturační adresa, místo dodání atd. zůstává beze změny a je stejné u obou GLN skladu Jirny. GLN prodejen se nemění. V případě technických dotazů se můžete obrátit na Penny IT Service Desk (servicedesk@penny.cz, +420 284 096 333).

Přechod skladu Jirny na WWS proběhne z 3.2.2018 na 4.2.2018.
Do konce letošního pololetí dojde ke změně systému na všech našich skladech – informaci o nových GLN kódech Vám bude zaslána vždy před změnou příslušného skladu (min. dva týdny před migrací).

Současně Vás chci informovat o tom, že nový systém WWS neumožňuje provést změnu kmenových dat s platností ve stejný den, proto v rámci předejití odmítnutí dodávky skladem např. kvůli neznámému EANu či rozdílné logistice posílejte změny kmenových dat s předstihem.

ENGLISH

We wish to inform you that as part of our migration to a new WWS information system, the Penny Jirny warehouse will be 4.2.2018 split in the EDI system into two parts:

- “dry” (general store, NFI, NFII)

- “fresh” (fruit & vegetables, refrigerated, frozen).

To account for this change, kindly add at your nearest convenience in the EDI setup to the existing GLN codes of the Penny Jirny warehouse the following new GLNs:

- GLN 8592784021910 = CS JIRNY “Dry foodstuffs + nonfood” (supplier number 702191 or 2191)

- GLN 8592784021934 = CS JIRNY “Fresh foodstuffs” (supplier number 702193 or 2193)

Everything else, i.e. the invoicing address, point of delivery, etc., remains unchanged and is for both GLN codes of the Jirny warehouse identical. The store GLNs remain unchanged. Should you have any technical queries, please contact the Penny IT Service Desk (servicedesk@penny.cz, +420 / 284 096 333).

The migration of the Jirny warehouse to WWS will take place between 3rd February and 4th February 2018, and by the middle of this year the change will be implemented in all our warehouses – information about new GLN codes will be sent to you before the change in each warehouse (min. 2 weeks before migration).

I would also like to inform you that the new WWS system does not allow changes made in portfolio (fundamental) data to become effective on the same day, therefore in order to prevent the situation when the warehouse declines to accept a delivery, e.g. due to an unknown EAN or different logistics, please send any changes in portfolio data in advance.


2.) Pro dodavatele do skladu Jirny bez EDI:

Dovolte mi Vás informovat, že 4.2.2018 přechází náš sklad Jirny (a do poloviny letošního roku pak všechny ostatní sklady) na nový informační systém WWS. Vzhledem k tomu, že systém WWS neumožňuje provést změnu kmenových dat s platností ve stejný den, posílejte prosím změny kmenových dat správně a s předstihem, ať předejdeme odmítnutí dodávky skladem např. kvůli neznámému EANu či rozdílné logistice.


ENGLISH

We wish to inform you that, effective from 4th February 2018, our Jirny warehouse (and from the middle of this year all our warehouses) will be running on a new WWS information system. Since the new WWS system does not allow changes made in portfolio (fundamental) data to become effective on the same day, in order to prevent the situation when the warehouse declines to accept a delivery, e.g. due to an unknown EAN or different logistics, please send any changes in the portfolio data correctly and in advance.

Pro dodavatele

img_2908391

Oznámení dodavatelům o přistoupení k Supply Chain Initiative (SCI)

  • Společnost Penny Market s.r.o. je registrována k Supply Chain Initiative (SCI). Více informací naleznete na www.supplychaininitiative.eu. Svým dobrovolným přistoupením k této iniciativě naše společnost vyjádřila svoji vůli dodržovat zde definované Zásady správné praxe. Dále je společnost Penny Market s.r.o. signatářem české platformy SCI, tj. Iniciativy pro férový obchod, o jejíž činnosti se dozvíte více na www.ipfo.cz.

Dokumenty
  • Dotazník pro zahájení přijímání EDI objednávek od Penny Market CZ naleznete zde.
  • Akceptační protokol ORDERS naleznete zde.
  • Mercareon - rezervace vykládkových oken na skladech - informace zde.


Adresy a GLN (ILN) kódy
  • Adresy a GLN (ILN) kódy centrálních skladů (Penny Market CZ) naleznete zde.
  • Adresy a GLN (ILN) kódy prodejen (Penny Market CZ) naleznete zde.

Hlavní GLN (Penny Market CZ) je 8592784000007.

Kontakty

img_3963673 800 202 220
Pracovní dny: 8:00-17:00h
img_3963654 info@penny.cz
img_3963642 Počernická 257, Radonice 250 73
Najít prodejnu