1. home
  2. Sbírka potravin

Sbírka potravin se koná v sobotu 12. 11. 2022 ve vybraných prodejnách PENNY

PENNY je dlouhodobě nedílnou součástí Sbírky potravin a partnerem České federace potravinových bank. Proto se v sobotu 12. listopadu opět zapojujeme do nadcházející podzimní sbírky, a to s 99 prodejnami PENNY, kde můžete od 8.00 do 18.00 hodin darovat potraviny a drogerii potřebným. Vybrané potraviny a drogerie poputují prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením.  


Seznam prodejen PENNY, které se do sbírky zapojí najdete níže. Více informací týkajících se dárcovství je k dispozici zde: www.sbirkapotravin.cz.

Zapojené prodejny PENNY