1. home
  2. Kvalita potravin

Naše kvalita

Přísná kritéria výběru

Naše kontrola kvality začíná mnohem dříve, než výrobek vyskladníme na naše prodejny. Požadujeme, aby naši dodavatelé privátních výrobků  byli certifikováni podle standardu IFS FOOD. Zákazníci si mohou být naprosto jistí, že všechny  výrobky vyhovují požadavkům, které jsou v souladu se zákonem o potravinách a s našimi interními specifikacemi.


Již během výběrového řízení se u výrobků posuzuje složení a dochází k senzorickému hodnocení vzorků. Tato kontrola se poté pravidelně opakuje. Senzorické hodnocení provádí hodnotitelé, kteří absolvovali senzorické zkoušky. Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze jsme  vyškolili naše kolegy, kteří se spolupodílejí na hodnocení a kontrole kvality jednotlivých výrobků podle stanovených pravidel.


Kontrolují se nejen senzorické vlastnosti výrobku, ale také jeho složení. Posuzují se obsahy hlavních složek ve výrobku  a obsah aditivních látek. Cílem je, aby výrobky pod privátní značkou měly co možná nejnižší obsah aditivních látek srovnatelných s konkurencí. PENNY nechává své vlastní výrobky pravidelně testovat nezávislými akreditovanými renomovanými institucemi a laboratořemi.

Ovoce a zelenina

Naše sklady jsou pomyslnou vstupní bránou, kde se rozhodne, zda zboží budeme nabízet na prodejnách, nebo bude vráceno dodavateli. Veškeré ovoce a zelenina projdou ještě předtím, než se dostanou na obchod a k našemu zákazníkovi, kontrolou na našich distribučních skladech. Každá dodávka je pečlivě zkontrolována inspektorem kvality. Zboží musí odpovídat zákonným požadavkům a interním specifikacím.


Obrovské množství zboží, které projde skladem, vyžaduje rychlé zpracování dat, a proto používáme IT aplikaci. V IT aplikaci jsou všechny údaje na jednom místě a na jednotlivých centrálních skladech tak okamžitě vidíme vše potřebné. O našich dodavatelích nebo jednotlivých výrobcích lze tímto způsobem jednoduše získat celou řadu užitečných statistických údajů.

Všechny naše centrální sklady získaly certifikát IFS Logistic, systém oddělení kvality získal certifikát ISO 22000.