1. home
  2. Šetříme přírodní zdroje

Pro média

PENNY ŠETŘÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE

Praha, 24. srpen 2023PENNY díky dlouhodobé strategii trvalé udržitelnosti a nastavením svých logistických mechanismů v nemalé míře šetří přírodní zdroje. Díky zapojení v kolektivním systému ASEKOL, který zajišťuje zpětný odběr a následnou recyklaci vysloužilých elektrozařízení, uspořilo za rok 2022 celkem 61,63 MWh elektrické energie, 843,68 m3 vody a zabránilo vypuštění 533,46 tun CO2 do našeho ovzduší.


„Elektrospotřebiče nás dnes provází na každém kroku a život si bez nich nedokážeme představit. Elektroodpad je tak v současnosti jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Proto jsme již řadu let součástí kolektivního systému ASEKOL, který provozuje propracovaný systém sběru a recyklace vysloužilých spotřebičů.,“ říká Tomáš Kubza, šéf logistiky PENNY a dodává: „Elektroodpad může obsahovat zdraví škodlivé látky, které se díky ekologicky šetrné recyklaci daří separovat, čímž společně přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a je jedním ze základních principů cirkulární ekonomky. Jeho míra může dle typu výrobku dosáhnout až 95 %. Díky zodpovědnému přístupu k třídění a následné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, a snižujeme okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.“


Systém zpětného odběru a následného zpracování elektrospotřebičů s jejich dramaticky rostoucím počtem neustále roste. Například 100 vytříděných notebooků uspoří 10 MWh elektřiny, což je 3letá spotřeba elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Každých 100 kg vytříděných elektrospotřebičů zase ušetří ropu, ze které by bylo možné vyrobit benzín na cestu z Prahy do Paříže.


Společnost PENNY předala kolektivnímu systému ASEKOL v roce 2022 k recyklaci celkem 30 706 kg elektroodpadu. Díky tomu se podařilo uspořit 61,63 MWh elektřiny, 5 262,67 litrů ropy, 843,68 m3 vody a 24,28 tun primárních surovin. Pro porovnání, v případě ropy se jedná o množství, z něhož by se vyrobil benzín, na který by běžný osobní automobil ujel 77 632 kilometrů, a v případě vody je to množství potřebné na běžné osprchování 11 325 lidí. Ušetřená energie znamená 3letou spotřebu 6 rodin žijících ve standardním bytě. Navíc PENNY snížilo emise skleníkových plynů o ekvivalent 533,46 tun CO2 a produkci SO2, který zapříčiňuje okyselování prostředí, o ekvivalent 2 173,19 kg.


PENNY je aktivní i v dalších systémech cirkulární ekonomiky. Například díky cirkulárnímu systému sdílených palet CHEP jen v roce 2022 zachránilo 437 333 dm3 dřeva, snížilo emise CO2 o 558 tun a vyprodukovalo o 65 tun odpadů méně.  Zapojením do systému recyklace opadů EKO-KOM za rok 2021 snížilo světovou produkci CO2 o 10 883,38 a uspořilo tak 263 076,70 GJ energie.