1. home
  2. PENNY TESTUJE VR TECHNOLOGIE

Pro média

PENNY TESTUJE VR TECHNOLOGIE PRO ŠKOLENÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

 Praha, 14. září 2023


Virtuální realita je stále častěji součástí našich životů. Neslouží ale pouze k zábavě, řada firem ji využívá ke zlepšování pracovních procesů a školení svých zaměstnanců. Pilotní projekt diskontního řetězce PENNY má otestovat budoucnost a zefektivnění školení nových zaměstnanců. Díky virtuální realitě bude školící proces pro nové zaměstnance efektivnější a atraktivnější.


Školení nových zaměstnanců má pro jakoukoli společnost vždy klíčový význam. Na kvalitě zaškolení závisí kvalita a efektivita práce jejich zaměstnanců. Jedním z moderních způsobů školení je i virtuální realita, která zaměstnancům umožňuje zapojit se do interaktivního a reálného prostředí bez rizik hmotných škod. Kromě efektivního způsobu učení, tak přináší také snížení stresu zaměstnanců. PENNY od této moderní technologie očekává především výrazné zvýšení efektivity školícího procesu zaměstnanců.


„Jsme nadšeni, že jsme mohli spustit tento pilotní projekt využití VR technologie pro školení našich budoucích zaměstnanců. Stále hledáme nové způsoby, jak efektivně a bezpečně zaškolit naše zaměstnance," uvedl Tomáš Kubza, vedoucí logistiky PENNY. „Tento krok je dalším ze série inovativních řešení, která chceme v budoucnu implementovat. Na projektu spolupracujeme i s dalšími kolegy v rámci mezinárodní skupiny REWE. “


VR školení umožňuje novým zaměstnancům procházet si ve virtuálním světě reálné situace, se kterými se budou setkávat ve svých pracovních rolích. To zahrnuje praktické úkoly, řešení problémů a rozhodování v simulovaném prostředí. Díky tomu mají zaměstnanci možnost získat cenné zkušenosti a dovednosti ještě předtím, než začnou plně pracovat na svých pozicích. „Důležitým aspektem je rovněž oblast bezpečnosti práce. Virtuální realita pomáhá novým zaměstnancům osvojit si důležité principy pro předcházení rizikových situací či úrazů,“ popisuje Tomáš Kubza a dodává: „I přesto, že je projekt teprve v pilotní fázi už nyní máme pozitivní odezvu. Jsme si jisti, že tato technologie nám pomůže zvýšit úroveň připravenosti našich zaměstnanců a přinést vyšší kvalitu našim zákazníkům. Zároveň věříme, že můžeme být inspirací pro další divize a virtuální realita bude využívána i v dalších odvětvích společnosti.


Společnost PENNY hodlá nadále zkoumat a rozvíjet možnosti využití VR technologie v rámci svých školicích programů. Nové školicí metody budou postupně implementovány do všech regionů, kde společnost působí.