1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. PENNY včely přináší 60% potravin

Pro média

PENNY: „BEZ VČEL BYCHOM PŘIŠLI O 60 % POTRAVIN“

Praha, 13. červenec 2022PENNY se rozhodlo ukázat, jak by vypadaly naše prodejny potravin bez včel. Proto na jeden den odstranilo ze své prodejny v Praze Uhříněvsi všechny produkty, které by nebylo možné vyrobit a které by si lidé nemohli koupit, kdyby na světě nebyly včely. Na zákazníky tak čekal obchod, v němž chybělo na šedesát procent nabízených produktů.


„Uvědomujeme si, jak zásadní dopad má naše činnost na životní prostředí. Využíváme přírodu k našemu životu, k našemu pohodlí a komfortu, a často si neuvědomujeme, jak důležité je, se o ni starat, abychom nepřišli o to, co nám poskytuje. Celosvětově je úbytek včel zásadní. Podle některých studií za posledních 20 let celosvětově uhynulo přes 50 % včelstev. Vliv na to mají například změny klimatu, extrémní sucha nebo nadužívání chemikálií ve snaze o co nejvyšší zemědělské výnosy. Považujeme proto za důležité na tuto skutečnost upozorňovat. Jak je možné se přesvědčit v tento den na naší prodejně v Praze Uhříněvsi, podíl včel na produkci potravin je významný,“ říká Jens Krieger, generální ředitel PENNY a dodává: „Včely bez nás mohou žít, my bez nich ne. Jsou nejvýznamnějším opylovačem. Jen díky včelám máme velké množství zeleniny a ovoce, ale i některé druhy ořechů, oleje a další produkty. Ze 100 druhů rostlin, které tvoří 90 % světové produkce potravin, jich včely opylují většinu! Některé plodiny by bez včel zcela zmizely, například kakao, káva nebo vanilka. Bez včel by nám lidem hrozila reálná potravinová krize. I proto jsme se rozhodli upozornit na tento problém tímto unikátním způsobem, tedy odstraněním všech produktů, jejichž produkce je závislá na včelách.“


Prodejna PENNY v Praze Uhříněvsi proto ve středu 13. července 2022 přivítala zákazníky bez všech produktů, které by nebylo možné bez přispění včel vyrobit. PENNY vyřadilo z nabídky nejen produkty, které obsahují med, ale také produkty, na jejichž produkci se včely podílí opylováním nebo výrobky, které by v nabídce nebyly, protože tyto produkty obsahují. „Byla to doslova mravenčí práce. Nejprve jsme si stanovili určitou hranici, kdy už by daný výrobek nebylo možné vyrobit nebo jej vyrobit v daném složení či s danou chutí. Pak jsme procházeli složení tisíců produktů. Výsledkem bylo, že jsme vyřadili z naší nabídky pro tento den celkem 60 % našich výrobků! Nejde jen o ovoce nebo zeleninu či produkty obsahující med, ale i oleje, pečivo, koření, cukrovinky, ochucené mléčné výrobky, džemy, džusy, a spoustu dalších produktů,“ popisuje přípravu akce Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality.


„Jsem rád za každou akci, která veřejnost upozorní na to, jak důležité jsou včely, a jak nezbytná je pro náš každodenní život péče o ně. Jako včelař si velmi dobře uvědomuji přínos včel pro přírodu i ostatní druhy zvířat i rostlin. Jde to vyjádřit i čísly - 84 % druhů rostlin a 76 % potravinové výroby je závislé na opylování včelami. Stavy včelstev v České republice se podařilo díky ekonomické podpoře státu i Evropské unie stabilizovat a v posledních letech i navyšovat. V současné době u nás máme přes 60 tisíc včelařů, kteří chovají téměř 700 tisíc včelstev. Pokud tato čísla srovnáme s dalšími evropskými zeměmi, patříme mezi nejzavčelenější země Evropy. Ministerstvo zemědělství přispívá rozvoji včelařství národními dotacemi, loni to bylo více než 104 milionů korun. Další příspěvky jsou určeny na výuku i na včelařské spolky. Ke zlepšení podmínek produkce a prodeje včelařských produktů pomáhají i evropské peníze, v současnosti je to zhruba 65 milionů korun ročně. Dobrou zprávou je, že v rámci společné zemědělské politiky půjde na podporu včelařství z evropských dotací téměř 2x více peněz než doposud, každoročně to bude zhruba 110 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).


Význam včel pro celosvětovou produkci potravin je vyčíslen na 500 mld. EUR, tedy takřka 13 biliónů korun. „Jedna věc je produkce potravin, druhou pak dopad na životní prostředí. Stačí si představit, jak by naše země a krajina vypadala bez rostlin, na jejichž opylování se včely podílejí. Přirozeně by došlo k jejich úbytku a z krajiny by postupně mizely. Například náš národní strom – lípa je plně závislá na opylování včel, a takových rostlin a stromů jsou desítky,“ upozorňuje Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy a Ing. Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského dodává: „Vliv na stav a kvalitu včelstev mají především tři faktory, a to zmenšující se životní prostor, kdy ubývá zemědělské půdy a jejich přirozeného prostředí, dále pak klimatické změny a s nimi související suchá období, a v neposlední řadě pak používání prostředků pro zvýšení zemědělských výnosů, tedy lidově řečeno chemické přípravky, které pro toto používáme. Celkově dochází ve světě k úbytku včelstev, a to významně. V České republice jsme národem včelařů, a jakákoliv péče o včely pomáhá, ale jedná se o globální problém.“


PENNY poskytuje domov 2 miliónům včel, a to v celkem 58 úlech umístěných u centrály společnosti v Radonicích a u centrálních skladů v Jirnech u Prahy, Lipníku nad Bečvou a Dobřanech. Použity jsou typizované úly, které používá většina včelařů v ČR. Jsou natřené červenohnědou lazurou a jako včelí matky byly vybrány včely Singer F1, které jsou zárukou mírnosti, nebodavosti, nerojivosti a dobré užitkovosti jsou pro své vlastnosti vhodné i pro chov včelstev v centrech měst.  V uplynulých dnech došlo ke stočení prvního letošního medu.