1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. Snižování energií - komfort v PENNY

Pro média

SNIŽOVÁNÍ ENERGIÍ UMOŽŇUJE PENNY ZACHOVÁVAT KOMOFRT ZAMĚSTNANCŮ I VÝHODNÉ CENY

Praha, 6. říjen 2022Fotovoltaické elektrárny, LED světla, nejmodernější úsporná chladící a mrazící zařízení, to je jen několik oblastí, kde PENNY šetří energie a přispívá ke snižování spotřeby energií. Díky modernizaci celé své prodejní sítě a novým technologiím tak snížilo spotřebu na svých prodejnách od roku 2014 o 13 % a v logistických centrech o 25 %. To v současné době umožňuje zachovat zaměstnancům tepelný komfort i výhodné ceny pro zákazníky.


Snižování energií je jedním z cílů modernizace celé prodejní sítě s více než 400 prodejnami a 5 logistickými centry. Současně s modernizací prodejen PENNY instaluje všude, kde je to možné, nejmodernější technologie. „Neustále sledujeme aktuální trendy a aplikujeme nové technologie. Letos jsme například jako první v České republice a jedni z prvních v Evropě instalovali unikátní ekologickou technologií chlazení, vytápění i klimatizace na naší prodejně v Kolíně. Díky tomu jen na této prodejně ušetříme více než 20 % energií a výrazně tak chráníme životní prostředí. Na všech modernizovaných prodejnách pak instalujeme úsporné chladící zařízení, LED světla a, umožňuje-li to situace, pak i další technologie, jako například tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Tím dokážeme snížit spotřebu elektrické energie u některých prodejen až o polovinu,“ popisuje Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení PENNY. Úspory energií pak snižují provozní náklady, což se podle Radka Hovorky, jednatele PENNY, promítá do možnosti zachovávat příjemné pracovní prostředí. „Dlouhodobé snižování energetické náročnosti našich prodejen nám umožňuje mimo jiné zachovat i v této době tepelný komfort našich zaměstnanců. Ačkoliv předpisy nově umožňují teplotu v prodejnách výrazně snížit, my touto cestou nepůjdeme. Chceme, aby naši lidé pracovali v příjemném prostředí, proto teploty na našich prodejnách nesnížíme pod 19 stupňů.“ Dalším nezanedbatelným efektem, který snižování energetické náročnosti, a tím i celkových provozních nákladů, přináší, je možnost udržovat i v dnešní době pro zákazníky nejvýhodnější ceny na trhu.


Kromě prodejen dělá PENNY zásadní kroky i ve snižování energetické náročnosti svých distribučních center. Jedním z typických případů aplikace úsporných technologií je logistické centrum v Dobřanech u Plzně. Díky instalaci LED svítidel došlo u skladu se 105 rampami a o rozloze 23 000 m2 ke snížení spotřeby elektrické energie o 33 % a provozních nákladů o 65 %! „Instalace nových svítidel společně s využitím inteligentního systému řízení ve velkoskladu PENNY v Dobřanech přinesla nejen výrazné snížení provozních nákladů, ale i zlepšení kvality intenzity umělého osvětlení. Stará zářivková svítidla 2x 80 W byla nahrazena lištovým systémem Tecton s možností vložení lineárních LED svítidel s různými délkami, světelnými výkony a vyzařovacími charakteristikami,“ popisuje Tomáš Kubza, vedoucí logistiky PENNY modernizaci osvětlení v Dobřanech.


Výrazné úspory energií pak přináší i modernizace celé prodejní sítě, která by měla být dokončena v letošním roce. Při modernizaci každé prodejny je zcela vyměněno vnější i vnitřní osvětlení a instalována úspornější LED světla a prodejny jsou současně vybaveny modernějšími chladícími a mrazícími boxy s nižší spotřebou a ekologickými náplněmi. „Svoji roli hrají i zdánlivé detaily, kdy na chladicí boxy, které byly doposud otevřené, instalujeme postupně na všech prodejnách dveře. Díky tomu můžeme ušetřit dalších až 30 % z celkové spotřeby elektrické energie,“  doplňuje Václav Šíma. Na každé prodejně se těmito kroky sníží energetická náročnost přibližně o 75 MWh ročně.


Jedním z významných prvků snižování spotřeby elektrické energie ze sítě je její výroba prostřednictvím vlastních fotovoltaických elektráren. V současné době jich má PENNY v provozu na střechách prodejen 12, do konce roku přibude dalších 6 a v roce 2023 plánuje PENNY instalaci fotovoltaických elektráren na 10 % prodejen z celé své sítě. Solárními panely byly v poslední době vybavena i logistická centra v Dobřanech a Lipníku nad Bečvou. „Výkon každé ze solárních elektráren, které mají na střechách našich skladů 1 212, rsp. 1 214 panelů, je u každé z nich přibližně 550 kWp. Očekávaná úspora elektrické energie je až 14 % ročně. Pro nás je to další krok k celkovému snižování energetické náročnosti v rámci našeho řetězce,“ říká Tomáš Kubza.


V roce 2023 PENNY plánuje pokračovat v instalaci dalších fotovoltaických zařízení, modernizaci osvětlení i chladící a mrazící techniky i aplikaci dalších energeticky úsporných a ekologických technologií tak, aby dosáhlo splnění svého cíle snížení celkové spotřeby energie o 9,3 % a emisí CO2 o 23 %.