1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. PENNY včely v botanické

Pro média

PENNY POMÁHÁ PEČOVAT O VČELY V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Praha, 23. červen 2022PENNY navazuje spolupráci s Botanickou zahradu hlavního města Prahy. Cílem této spolupráce je podílet se na péči a rozšiřování včelstev, a v neposlední řadě zvyšovat osvětu o významu včel a opylování rostlin pro zemědělství a produkci potravin.


Stejně jako PENNY, které má v současnosti u svých centrálních skladů instalováno 56 včelích úlů a stará se o bezmála 2 milióny včel, i Botanická zahrada hl. m. Prahy poskytuje ve svých prostorách včelám domov. „Na obnově včelstva spolupracujeme s Výzkumným ústavem včelařství, od kterého jsme pořídili nový roj. Úly již v naší expozici Medonosných rostlin a včel byly, nicméně nyní osazujeme nové a obnovujeme včelstvo. Chceme se péči o včelstvo věnovat intenzivně. Velmi si vážím nově zahájené spolupráce se společností PENNY, jejímž cílem je péče o naše včelstvo, popularizace problematiky včel a boj proti snižování jejich počtu v přírodě,“ říká k nové spolupráci Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy a Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY dodává: „Naším cílem je nejen podporovat chov včel samotný, ale také popularizovat jejich význam pro prostředí, ve kterém žijeme. Proto jsme hledali partnera, který by do toho šel s námi, a botanická zahrada je z tohoto pohledu přirozeným a logickým partnerem. Včely a rostliny jsou na sobě závislé a patří k sobě. Jedny bez druhého nemohou existovat a je to krásná ukázka symbiózy a spolupráce v přírodě. Proto věříme, že i naše spolupráce mezi řetězcem nabízejícím potraviny, jejichž produkce je na včelách závislá, a botanické zahrady, která popularizuje svět rostlin, bude přínosná.“


PENNY se tak od letošního roku stává partnerem Botanické zahrady hl. m. Prahy, a to včetně expozice „Medonosné rostliny a včely“. Tato expozice návštěvníkům zahrady netradiční formou představuje zajímavosti o životě včel a dalších hmyzích opylovačů a poskytuje informace o rostlinách, které jsou včelami od brzkého jara do pozdního podzimu vyhledávány. „Díky vlastnímu včelstvu se v naší botanické zahradě lépe daří místním sbírkám rostlin, které tak nejsou zcela závislé na opylování jinými včelstvy. Včely do naší botanické zahrady patří. Jsou součástí celého cyklu života rostlin, se kterými se u nás návštěvníci mohou seznámit, a dá se říci, že díky včelám se lépe daří i našim sbírkám. Pro návštěvníky i školy připravujeme vzdělávací aktivity, které se právě včelám, jejich životu i přínosu pro přírodu a společnost věnují,“ doplňuje Bohumil Černý.


Dramatický úbytek zdravých a silných včelstev je jedním ze současných environmentálních problém a má zásadní vliv na zemědělskou produkci v naší společnosti. Nehrozí jen úbytek produktů z medu, ale jedná se především o opylování řady rostlin, které následně slouží k výrobě dalších potravin. Celkově došlo celosvětově za posledních 20 let k významnému úbytku včeI. Právě proto se PENNY rozhodlo umístěním včelstev do zeleně každého centrálního skladu alespoň částečně přispět k navýšení počtu včel u nás a poskytnout včelám vhodné podmínky k životu.