1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. PENNY šetří pomocí technologie

Pro média

PENNY ŠETŘÍ PŘÍRODU VYUŽÍVÁNÍM UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE

Praha, 21. červen 2022Nová prodejna PENNY v Kolíně je vybavená unikátní ekologickou technologií pro chlazení, vytápění i klimatizaci. PENNY tuto technologii instalovalo jako vůbec první v České republice a jedno z prvních v Evropě. Díky tomu prodejna ušetří více než 20 % energií a výrazně pomáhá chránit na životní prostředí.


PENNY sleduje nejmodernější trendy a aplikuje je nejen v rámci modernizace své sítě, ale také při výstavbě svých prodejen. Novou prodejnu v Ovčárecké ulici v Kolíně proto vybavilo unikátní technologií přírodního chladiva, které pomůže ušetřit více než 20% energií, a současně je výrazně šetrnější k životnímu prostředí ve srovnání s konvenčními zařízeními na bázi CO2. „Výstavba nové prodejny je vždy výzvou, a to nejen z hlediska její podoby, ale pro nás i z pohledu použitých technologií. Neustále hledáme nové a nové cesty, jak snižovat dopady na životní prostředí. Nebojíme se zkoušet nové věci i nové technologie. Naše prodejna v Kolíně je jedním z prvních míst v Evropě, kde je tato technologie instalována,“ popisuje Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení PENNY a dodává: „V kombinaci s řadou dalších technologií, například solárními panely, využití LED světel, tepelnými čerpadly, tam, kde je to možné, a tak dále, dosahujeme snížení energetické náročnosti našich prodejen prakticky o polovinu oproti starším prodejnám.“


V Evropě unikátní a ojedinělou technologií ESyCool Green od společnosti Viessmann Refrigeration Solutions byla jako první vybavena nová prodejna PENNY v Kolíně, která byla otevřena na počátku března letošního roku. Toto modulární řešení chlazení i vytápění prodejny je řešeno komplexně a energetická úspora jen u chlazení a na vytápění je ve srovnání s posledními používanými systémy na bázi CO2 až 25 %. „Používáme přírodní chladivo R290, kterého je navíc v celém systému až o 95 % méně než bylo doposud potřeba u běžných expanzních systémů. To vše se podepisuje na celkové efektivitě systému, a také na výrazně ekologičtějším provozu. U starších systémů hrozilo riziko úniku freonů, odborný servis byl mnohem náročnější, a případné ztráty se promítaly od nákladnosti celého systému,“ popisuje další výhody nového systému Karel Fořt, regionální ředitel Viessmann Refrigeration Solutions. Celý systém obhospodařuje veškerou chladící techniku prodejny, tedy chladící i mrazící boxy, vytápění i klimatizaci celého prostoru prodejny.


Od roku 2014 snížilo PENNY svoji uhlíkovou stopu o polovinu. Na svých prodejnách pak celkovou spotřebu elektrické energie o 13 % a v rámci svých distribučních center dokonce o 25 %. Největší podíl na snižování energetické náročnosti prodejen má modernizace celé obchodní sítě, která začala v roce 2017 a bude dokončena v letošním roce. „Modernizace prodejny znamená nejen nový moderní a příjemný interiér pro zákazníky, ale jedním z cílů je i snížení celkové spotřeby energií. Proto vyměňujeme prakticky veškerá elektrická zařízení, instalujeme LED svícení, a to jak vnější, tak vnitřní, nejmodernější chladící a mrazící boxy. U řady prodejen také instalujeme solární technologii, využíváme zpětné odpadní teplo z mrazící a chladící techniky. U nových prodejen využíváme navíc i tepelná čerpadla, a tak dále. Od roku 2020 také nakupujeme ze 100 % zelenou energii,“ popisuje cesty k úsporám Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení PENNY.


Pouze v případě instalace LED osvětlení na všech prodejnách se jedná o úsporu takového množství elektrické energie, kterou spotřebuje více než 500 českých domácností žijících v bytě 3+1. Solární technologie přitom pokrývá u každé prodejny až 40 % její celkové spotřeby. V rámci hospodaření
s energiemi je PENNY už od roku 2017 držitelem certifikace ISO 50001, která potvrzuje plnění mezinárodních standardů hospodaření s energiemi.