1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. PENNY věnovalo notebooky potřebným školákům

Pro média

PENNY VĚNOVALO NOTEBOOKY POTŘEBNÝM ŠKOLÁKŮM

Praha, 27. leden 2022


Celkem 50 notebooků darovalo PENNY základním školám v sousedství svých centrálních skladů v Jirnech a Radonicích. Jako dobrý soused se rozhodlo v době, kdy je počítač pro výuku dětí nezbytnou pomůckou, podpořit ve spolupráci se školami děti ze sociálně slabších rodin i budoucí prvňáčky.Aktuální průzkumy ukazují, že přibližně 3 % českých dětí nemají k dispozici pro své vzdělávání počítač a 5 % dalších se k němu dostane jen výjimečně, protože si jej musí půjčovat od někoho z rodiny. Jedná se tak o desítky tisíc dětí po celé zemi. I to byl jeden z důvodů, proč PENNY darovalo 50 notebooků základním školám v blízkosti svých centrálních skladů. Zatímco škola v Jirnech využije darované počítače pro děti ze sociálně slabších rodin, škola v Radonicích se rozhodla je používat pro výuku v přípravných třídách budoucích prvňáčků. „Snažíme se být dobrým sousedem, a současně se chovat odpovědně. Nároky na výpočetní techniku pro naši práci jsou v dnešní době velmi vysoké. V rámci její obnovy jsme se proto rozhodli věnovat notebooky dětem, které je potřebují. Jsou plně repasované, připravené k okamžitému spuštění, a věříme, že dětem budou pomáhat ve vzdělávání ještě řadu let,“ řekl při předání techniky Radek Hovorka, jednatel PENNY, a ředitelka ZŠ Jirny Hana Kudrnová k tomu dodala: „Jako škola jsme z hlediska IT techniky dostatečně vybaveni, ale máme řadu žáků, kteří doma nemají počítač nebo ho nemají k dispozici natolik, aby mohly absolvovat případnou distanční výuku nebo plnit veškeré domácí úkoly. V dnešní době je pro děti chybějící počítač výrazným handicapem, proto je společně věnujeme právě těm, kteří to potřebují nejvíce.“


PENNY tak naplňuje svoji filozofii dobrého souseda, kdy v místech, kde působí, pomáhá. Dlouhodobě také podporuje aktivitu Ukliďme Česko, v roce 2021 také jeho zaměstnanci v rámci podpory projektu Sázíme budoucnost vysázeli stovky nových stromů, ve spolupráci s Nadací Krása pomoci podporuje šťastný život seniorů, u svých skladů založilo vlastní včelstva a přispívá tak k rozšíření jejich populace, a tak dále.