1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. PENNY zaměstnancům vyplatí 40 mega

Pro média

PENNY VYPLATÍ ZAMĚSTNANCŮM PŘES 40 000 000 KORUN

Praha, 20. říjen 2022Zaměstnanci PENNY dostanou ve 4. čtvrtletí letošního roku mimořádnou odměnu za odvedenou práci ve výši 4 % základní mzdy. Vedení společnosti se rozhodlo tímto krokem zohlednit zvyšování cen životních nákladů, ať již se jedná o nárůst cen energií nebo základního zboží.


V reakci na narůstající ceny energií a cen zboží zajišťujících základní životní potřeby vedení společnosti přistoupilo pro 4. čtvrtletí letošního roku k vyplácení mimořádné odměny za měsíce říjen, listopad a prosinec. „Uvědomujeme si, jak rychle rostou současné životní náklady, proto počínaje říjnem budeme 3 měsíce vyplácet mimořádnou odměnu za odvedenou práci ve výši 4 %. V případě zaměstnanců na prodejnách a v logistice se bude tato částka počítat na základě skutečně odpracovaných hodin a za ně stanovené mzdy. V případě zaměstnanců na centrále se bude jednat o čtyřprocentní odměnu ze základní mzdy,“ vysvětluje Radek Hovorka, finanční ředitel PENNY a dodává: „Vážíme si práce našich lidí a nasloucháme jim. Spokojenost našich zaměstnanců je pro nás klíčová, proto chceme tímto způsobem zohlednit nárůst cen životních nákladů.“


První mimořádný bonus mohou vidět zaměstnanci PENNY na svých účtech už v listopadu ve výplatě za měsíc říjen. Všichni zaměstnanci také navíc dostanou jako poděkování za celoroční práci dárkovou kartu v hodnotě 4 000 korun na nákup zboží v PENNY. Celkem tak PENNY svým zaměstnancům do konce roku rozdá navíc oproti běžným mzdám více než 40 000 000 korun.


Péče o zaměstnance je jedním z pilířů společenské odpovědnosti PENNY. Kromě plošných benefitů v podobě stravenek nebo týdne dovolené navíc, si mohou volit různé formy atraktivních benefitů v rámci cafeteria systému. Velký důraz klade společnost PENNY Market i na možnost skloubení práce a rodinného života, kdy umožňuje zaměstnávání na zkrácené úvazky.