1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. Draft

Pro média

PENNY ZHASNE PRO PLANETU

Praha, 26. březen 2022I letos PENNY zhasne v sobotu 26. března na 60 minut všechny své prodejny a připojí se tak k celosvětové kampani Hodina Země. Bez ohledu na obvyklou zavírací dobu proto zavře všech více než 400 prodejen PENNY tuto sobotu už ve 20 hodin.


Tradičně poslední březnovou sobotu si připomínáme akci pořádanou Světovým fondem na ochranu přírody – Hodina Země. Po celém světě tento den lidé ve 20:30 ve svých domácnostech, ve firmách a veřejných institucích na 60 minut zhasnou světla a vypnou své elektrické spotřebiče. Tímto gestem tak společně varují před změnami klimatu. “Celkem dvacet z dvaceti jedna nejteplejších roků za posledních 150 let bylo zaznamenáno od roku 2000. Rychlost růstu teplot se navíc v posledních letech zvyšuje. Významným dopadem klimatický změn je nedostatek vody. Sucho se stává problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem kampaně je tak mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě,“ upozorňují organizátoři na webu www.hodinazeme.cz .  


PENNY si uvědomuje svoji společenskou odpovědnost a snižuje svoji spotřebu energie rychleji, než plánovalo. Od roku 2014 na svých prodejnách snížilo spotřebu elektrické energie o 13 %, v rámci svých distribučních center pak o 25 %. Celkově pak snížilo svoji uhlíkovou stopu o polovinu. „Uvědomujeme si, že zejména ve městech, kde působíme, vytvářejí lidé až 70 % celosvětových emisí. Šetrný přístup k životnímu prostředí je jednou z našich priorit, i proto postupně snižujeme energetickou náročnost našich prodejen i skladů. V loňském roce jsme, kromě další fáze modernizace našich prodejen, osadily desítky z nich solární technologií, což u každé prodejny znamená snížení její spotřeby elektrické energie z rozvodné sítě o 40 %, a tak dále. Zkrátka planeta nám není lhostejná,“ říká Mathias Mentrop, jednatel společnosti PENNY. K Hodině Země se připojují všichni, kterým záleží na přírodě a uvědomují si rizika spojená s používáním zejména fosilních paliv, ať už uhlí, ropy nebo zemního plynu. Stejně tak učiní na všech svých prodejnách po celé zemi tuto sobotu i PENNY. Z bezpečnostních důvodů bude ponecháno pouze nouzové osvětlení a osvětlení parkoviště.


Tradice zhasínání světel zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) započala v roce 2007 v australském Sydney, kdy zhasla světla na slavné budově australské opery. Cílem organizátorů bylo originálním způsobem upozornit na změnu klimatu. Tehdy se do kampaně zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice. V loňském roce se do ní zapojilo 145 obcí, 110 organizací, včetně firem, a v době pandemie i 6 památek. Ze 145 zapojených obcí bylo rekordních 17 statutárních měst.