1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. Šetřete s námi energie

Pro média

ŠETŘETE ENERGIE S NÁMI

Praha, 17. únor 2022PENNY snižuje spotřebu energie rychleji, než plánovalo. Od roku 2014 na svých prodejnách snížilo spotřebu elektrické energie o 13 %, v rámci svých distribučních center pak o 25 %. Celkově pak snížilo svoji uhlíkovou stopu o polovinu. PENNY tak plní své cíle, když si před 10 lety stanovilo dva hlavní cíle, a to snížit do roku 2022 spotřebu energií o 9,3 %, a zároveň snížit emise CO2 o 23 %.


Na snížení energetické náročnosti prodejen má největší podíl modernizace celé obchodní sítě. Tu začalo PENNY v roce 2017 a bude dokončena v letošním roce. „V rámci přestavby každé prodejny vyměňujeme prakticky všechna elektrická zařízení. Dochází k výměně světel za LED svícení, a to jak vnější, tak vnitřní. Instalujeme nejmodernější chladící a mrazící boxy, loni jsme instalovali na desítkách prodejen solární technologii, využíváme zpětné odpadní teplo z mrazící a chladící techniky a u nových prodejen navíc i tepelná čerpadla, a tak dále. Od roku 2020 také nakupujeme ze 100 % zelenou energii,“ popisuje Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení PENNY.


Pouze v případě instalace LED osvětlení na všech prodejnách se jedná o úsporu takového množství elektrické energie, kterou spotřebuje více než 500 českých domácností žijících v bytě 3+1. Solární technologie pak pokrývá u každé prodejny až 40 % její celkové spotřeby. „Udržitelnost a ochrana životního prostředí je nejen pro celou skupinu REWE, ale i pro nás v České republice, jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvědomujeme si, že naše činnost má dopad na životní prostředí, a právě proto je naším cílem tento dopad nejen snižovat, ale současně se snažíme dávat i něco navíc. Kromě dlouhodobého programu energetických úspor tedy podporujeme výsadbu nových stromů v rámci projektu Sázíme budoucnost, vracíme včelstva do přírody nebo pomáháme uklízet v rámci projektu Ukliďme Česko,“ vyjmenovává aktivity PENNY pro zlepšení prostředí, ve kterém žijeme, generální ředitel Jens Krieger.


V rámci hospodaření s energiemi je PENNY už od roku 2017 držitelem certifikace ISO 50001, která potvrzuje plnění mezinárodních standardů hospodaření s energiemi. Věnuje se také vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Energetického Managmentu. „Vnímáme, že je potřeba zvyšovat obecné povědomí o tom, jak se chovat hospodárně a šetrně. Přitom stačí tak málo, a to nejen v práci, ale i doma. Vypínat nepoužívané spotřebiče, třeba po odchodu z kanceláře počítač, klimatizaci nebo třeba i lampičku, zkrátka zbytečně nesvítit, hlídat námrazu, jak doma v lednici nebo na prodejnách v chladících boxech či hlásit závady na vybavení,“ radí, jak ušetřit, Václav Šíma. Nejenže jde o ekonomický přínos, ale je spočítáno, že kdyby každá domácnost v České republice ročně ušetřila 54 kWh, pak by bylo možné odstavit 1,5 bloku klasické uhelné elektrárny. A kdyby to udělaly všechny domácnosti v Evropě, nemuselo by existovat 91 uhelných elektráren nebo 1,4 bloku jaderné elektrárny.