1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Pomáháme hezky česky
  4. PENNY PRO SENIORY

Každý pátý Čech je starší 65 let, i to je jeden z důvodů proč PENNY dlouhodobě podporuje veškeré aktivity, které pomáhají lidem ve vyšším věku žít důstojný a plnohodnotný život. Kromě dalších aktivit v posledních 5 letech věnovalo na péči o seniory takřka 6 miliónů korun. A protože chce své aktivity v této oblasti dále rozvíjet, zahájilo v roce 2023 spolupráci s organizací ŽIVOT 90.PENNY podporuje nejen provoz samotného komunitního centra na Praze 1, ale také dispečink tísňové péče Nadosah, která celorepublikově zajišťuje seniorům pomoc v případě nouze, a současně provoz nonstop linky důvěry pro starší lidi, Senior telefon s číslem 800 157 157. Důvod je jednoduchý. Naším cílem je nejen pomáhat žít aktivní život starším lidem, ale také jim poskytovat bezpečí a jistotu zázemí. Řada z nich potřebuje pečovatele v menší či větší míře, ale také potřebují někoho, na koho se mohou obrátit v případě nouze či ve chvíli, kdy si nevědí s něčím rady a potřebují se třeba jen poradit nebo pomoci při jednání s úřady. Proto naše podpora ŽIVOTa 90 není cílena jen na zajištění chodu samotného komunitního centra. V rámci spolupráce chceme i aktivně pomáhat, zapojit naše zaměstnance, a naopak i jim nabídnout služby ŽIVOTa 90 pro jejich blízké. Vždyť každý z nás má ve svém nejbližším okolí někoho staršího, a především, každý z nás jednou do této životní fáze rovněž dospěje. Tak se chovejme tak, jak chceme, aby se pak ostatní chovali k nám.


ŽIVOT 90 byl založen v roce 1990 manželi Blankou a Janem Lormanovými. V letech 1990 a 1991 začali dobrovolnicky zajišťovat činnosti jako sociální, odborné a lékařské poradenství, klubové aktivity, aktivizační činnosti apod. „Co všichni potřebujeme ke spokojenému životu bez ohledu na věk? Kromě zdraví, které ovlivňujeme jen do určité míry, určitě respekt a sebeúctu. Proto vznikl ŽIVOT 90. Naším cílem je především podporovat nezávislost u starších lidí. Přáli bychom si, aby do života měli stále chuť. Aby ve svých všedních povinnostech byli co nejvíce soběstační, nevzdávali se vlastního úsudku a rozhodování a nepřestávali se podílet na životě svého okolí. Rádi bychom byli průvodci seniorů a seniorek, když jsou v plné kondici, mají spoustu nápadů a chuť se realizovat. Jsme s nimi ale i tehdy, když je začínají zrazovat fyzické i psychické síly.  Svou podporu nabízíme i těm, kteří o ně pečují,“ popisuje činnost organizace Jaroslav Reichl Lorman, ředitel organizace ŽIVOTa 90, která provozuje v Praze komunitní centrum, kde se lidé scházejí mimo jiné na kurzy práce s počítačem a mobilem, malování nebo výuku jazyků. Každý týden má setkání také pěvecký sbor. Některé z kurzů vedou seniorky či senioři samotní. Součástí komunitního centra je i vlastní divadelní scéna ŽIVOTa 90 Divadlo U Valšů.


Počet lidí starších 65 let neustále roste. Jen za posledních 10 let jich přibylo více než půl miliónu a v současné době jich je v České republice více než 2 milióny. Podle údajů České statistického úřadu za posledních deset let, od počátku roku 2011 do konce roku 2020, vzrostl počet seniorů ve věku 65 a více let celkem o více než půl milionu z 1,64 na 2,16 milionu a podle posledních dostupných údajů (k 31. prosinci 2020) tvořili senioři již (poprvé) více než jednu pětinu obyvatelstva ČR (20,2 %).