1. home
  2. Společenská odpovědnost firem

JSME VŠEM DOBRÝM SOUSEDEM

V České republice působíme více než čtvrtstoletí. Naše prodejny jsou na více než 400 místech naší krásné země, a proto všude, kde se setkáváme, chceme být všem dobrým sousedem. Uvědomujeme si naši odpovědnost za naši činnost a zastáváme myšlenku, že je třeba nejen brát, ale i dávat. Proto se snažíme našimi aktivitami vracet přírodě, co si z ní bereme, abychom mohli lidem nabízet naše služby na té nejvyšší úrovni. Nejen v rámci naší činnosti děláme vše pro to, abychom se chovali odpovědně s respektem k přírodě. Podporujeme místní sdružení a spolky a prostřednictvím řady našich aktivit podporujeme děti, seniory i celé rodiny a snažíme se vytvářet příjemné prostředí a životní podmínky pro všechny. Nezapomínáme na zdravý životní styl i nabídku zdravých produktů, podporujeme pohyb a sami vytváříme podmínky pro snížení dopadu naší činnosti na přírodu i kvalitu našich životů. Zkrátka vše, co děláme, děláme pro lidi, pro planetu i pro život.

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI 2023