NAŠE AKCE

Řada skvělých akcí, slev a exkluzivních produktů čeká jen na vás. Přijďte a vyberte si!

NAŠE PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní značky a výrobky lokálních dodavatelů. To vše seženete v PENNY!

PENNY KARTA

Vše, co potřebujete vědět k PENNY kartě a naší mobilní aplikaci PENNY.

NAŠE KAMPANĚ

Sbírejte body za nákupy a pořiďte si za body produkty z naší věrnostní akce!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plýtvání potravinami a přinášíme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se našimi tipy a recepty.

NAŠE AKCE

Řada skvělých akcí, slev a exkluzivních produktů čeká jen na vás. Přijďte a vyberte si!

NAŠE PRODUKTY

Kvalitní produkty, privátní značky a výrobky lokálních dodavatelů. To vše seženete v PENNY!

PENNY KARTA

Vše, co potřebujete vědět k PENNY kartě a naší mobilní aplikaci PENNY.

NAŠE KAMPANĚ

Sbírejte body za nákupy a pořiďte si za body produkty z naší věrnostní akce!

PENNY KOUTEK

Omezujeme plýtvání potravinami a přinášíme vám nápady, jak se také zapojit. Inspirujte se našimi tipy a recepty.

Domů
/ Dárková karta PENNY

karta

karta

Představujeme novinku - dárkou kartu PENNY. V minulých letech jste měli možnost obdarovat své blízké poukázkami do PENNY s předem danou hodnotou, nově je můžete obdarovat dárkovou kartou, na kterou nahrajete částku, která vám bude vyhovovat. Dárkovou kartou můžete platit za zboží ve všech prodejnách PENNY po celé ČR a naleznete ji v zóně u pokladen. Za vydání karty nic neplatíte, hradíte pouze nabitou částku (v rozmezí 100 až 2000 Kč), čímž se i karta aktivuje. Platnost karty je 12 měsíců od posledního dobití, důrazně doporučujeme si uschovat doklad o nabití.

Výhody dárkové karty:

• Volíte si hodnotu nabití karty (od 100 Kč až 2000 Kč, nabití je možné po celých 100 Kč)
• Lze ji opakovaně dobíjet podle potřeby 
• Platnost karty je 1 rok od posledního nabití
• Dárková karta je přenosná
• Aktuální zůstatek vidíte na účtence z posledního nákupu, který jste platili Dárkovou kartou
• Dárková karta je zabalena v dárkové obálce
• Platba Dárkovou kartou lze kombinovat s dalšími způsoby (debetní karty, hotovost, stravenky...)

  

Všeobecné obchodní podmínky k Dárkové kartě PENNY naleznete zde.

Často kladené otázky

Co je Dárková karta PENNY?

Dárková karta PENNY je přenosná karta, kterou lze uhradit zboží ve všech prodejnách Penny Market s.r.o. v České republice. Nejedná se o kartu kreditní, debetní ani úvěrovou. Kartou nelze uhradit nákup jiné Dárkové karty PENNY.

Jak mohu získat Dárkovou kartu PENNY?

Kartu lze zakoupit v prodejnách všech Penny marketů v ČR. Naleznete ji v zóně u pokladen.

Proč si mám uschovat účtenku o dobití mé Dárkové karty PENNY?

Účtenka za kartu slouží jako doklad aktivace této karty, případně jako doklad o jejím dobití. Účtenka obsahuje i údaj, kdy byla karta dobita a na jakou částku.

Kolik za Dárkovou kartu PENNY zaplatím?

Za vydání karty nic neplatíte. Uhradíte pouze částku, kterou si zvolíte na kartu dobít.


V jaké hodnotě si mohu Dárkovou kartu PENNY zakoupit?
Na kartu lze jednorázově dobít 100,- až 2000,- Kč. Zvolíte si částku zaokrouhlenou na celé stokoruny a tu sdělíte obsluze pokladny. Celou tuto částku také uhradíte. Naskenováním karty a zaplacením požadované hodnoty se tato karta aktivuje a dobije. Požadovanou částku lze dobít pouze v českých korunách. Vždy si uschovejte pokladní doklad za každé dobití Vaší karty a PIN!

Jakou má Dárková karta PENNY platnost?

Každou nabitou částku je nutno vyčerpat během následujících dvanácti měsíců (12) od dobití částky. Pokud si kartu znovu dobijete, platnost zůstatku na Vaší kartě se prodlouží opět na dvanáct (12) měsíců.

Mohu Dárkovou kartu PENNY používat opakovaně?

Ano, kartu po vyčerpání celé částky nevyhazujte. Pokud předložíte nepoškozenou kartu obsluze pokladny a požádáte o dobití, obsluha pokladny Vám kartu opět naskenuje a dobije o Vámi zvolenou a uhrazenou částku, zaokrouhlenou na stokoruny až do výše 2000,- Kč. Platnost dobité částky je opět dvanáct měsíců (12).

Co se stane, pokud dobitou částku během dvanácti měsíců z mé Dárkové karty PENNY nevyčerpám?

Po uplynutí lhůty dvanácti měsíců přestane dárková karta fungovat a zůstatek na kartě již nepůjde čerpat. Platnost karty zanikne. Držitel karty nemá po prodlení této lhůty nárok na vyplacení zůstatku na kartě nebo jeho části v hotovosti, ani na výměnu za zboží, poukazy na zboží a/nebo jiné karty. Odpovědnost za vyčerpání zůstatku na kartě ve lhůtě dvanácti (12) měsíců nese pouze držitel karty.

Mohu Dárkovou kartu PENNY darovat nebo jí mohu používat jen já?

Kartu můžete darovat. V souvislosti s kartou nezískává společnost Penny Market s.r.o. od zákazníků žádné údaje. Dárkovou kartou PENNY může tedy platit kdokoliv, kdo kartu na pokladně předloží. Veškerá práva a povinnosti týkající se Dárkové karty PENNY potom přechází na držitele této karty.

Jak se Dárková karta PENNY používá?

Kartu použijete na pokladně k úhradě Vašeho nákupu. Kartu podáte obsluze pokladny a sdělíte jí výši částky, kterou má k úhradě Vašeho nákupu použít. A tato částka Vám bude z karty odečtena. Na platbu Dárkovou kartou PENNY hotovost nevracíme. Pro úhradu nákupu můžete použít Dárkovou kartu PENNY i v kombinaci s jiným platebním prostředkem jako je: hotovost, platební karta, stravenka, stravenková karta. Pokladní obsluha Vám kartu naskenuje, částku za úhradu nákupu odečte a kartu Vám vrátí. Dárkovou kartu PENNY můžete používat opakovaně až do vyčerpání celé dobité hodnoty karty.

Myslím si, že mám mou Dárkovou kartu PENNY dobitou, ale nákup mi mou Dárkovou kartou PENNY nejde uhradit. Co mám dělat?

1. Z Vámi uschované účtenky o dobití částky si ověřte, že nevypršela platnost Vaší karty. Lhůta pro vyčerpání dobité částky je dvanáct (12) měsíců.

• Jak zjistím, kdy končí platnost mé dárkové PENNY karty?
Vaše dárková PENNY karta nabývá platnost dnem dobití karty na pokladně a platí dvanáct (12) měsíců od tohoto data. Datum aktivace karty je uvedeno na účtence, která byla vystavena při dobití karty. Pokud jste kartu dobíjeli opakovaně, lhůta dvanácti (12) měsíců začíná běžet vždy od posledního data dobití karty.

• Dárková karta mi byla darována a účtenku o dobití karty nemám. Jak tedy zjistím, do kdy mi platí?
Tuto informaci zná darující, který má datum dobití uvedený na účtence od nákupu Vaší dárkové karty.

2. Ověřte si, že Dárková karta PENNY není jakýmkoliv způsobem poškozena.

• Karta se mi poškodila. Přehrajete mi zůstatek na novou Dárkovou kartu PENNY?
Toto není bohužel možné. Zákazník je povinen chránit kartu před zničením či poškozením, zejména je povinen chránit kartu před ohýbáním, lámáním a jinými mechanickými zásahy do karty, jakož i před extrémními teplotami. Držitel karty nese riziko poškození, zničení, ztráty, krádeže či zneužití karty. Držitel karty nemá právo na náhradu za ničenou, ztracenou, odcizenou či zneužitou kartu, ani za kartu poškozenou po přechodu vlastnictví na držitele karty.

3. Požádejte obsluhu pokladny o sdělení výše zůstatku na Vaší Dárkové kartě PENNY.

• Jak zjistím zůstatek na mé Dárkové kartě PENNY?
Máte dvě možnosti:
1/ Kartu předložíte pokladní obsluze, která Vám zůstatek na Vaší kartě ověří.
2/ Pokud kartu použijete k úhradě Vašeho nákupu, zůstatek na Vaší kartě se Vám vždy zobrazí na pokladním dokladu.
• Mohu Dárkovou kartu PENNY kombinovat i s jinou formou úhrady?
Ano, pro úhradu nákupu v Penny marketu můžete použít Dárkovou kartu PENNY i v kombinaci s jiným platebním prostředkem jako je: hotovost, platební karta, stravenka, stravenková karta.

Mohu si vzít na prodejně nenabitou Dárkovou kartu PENNY a dobít si ji někdy později?

Toto není možné. Nové, dárkové karty PENNY, které mají nulovou (0,- Kč) hodnotu, zůstávají v majetku Penny Market s.r.o. a je zakázáno vynášet je z prodejen PENNY Market bez dobití a naskenování na pokladně. Porušení tohoto nařízení může být považováno za krádež.

Mám Dárkovou kartu PENNY na částku, která mi nevyhovuje. Je příliš vysoká. Lze tuto částku rozdělit na více Dárkových karet PENNY?

Ne, to bohužel není možné. Dárkovou kartu PENNY nelze v prodejnách Penny Market s.r.o. směnit za více Dárkových karet PENNY ani vyměnit za hotovost. Dárkové karty PENNY zpět nepřijímáme.

Kde najdu na účtence zůstatek?

Na účtence je viditelně označena dárková karta, její počáteční zůstatek a zůstatek po transakci. V případě dobití karty je zde i uvedena dobitá částka.

20181212