1. home
  2. Lazović střídá Mentropa

Pro média

DRASKO LAZOVIĆ STŘÍDÁ VE VEDENÍ PENNY ČESKÁ REPUBLIKA MATHIASE MENTROPA

Praha, 3. květen 2023Do vedení společnosti PENNY Česká republika nastoupil od 3. května tohoto roku na pozici jednatele odpovědného za provoz, supply chain management, výstavbu a rozvoj prodejní sítě (COO) dosavadní ředitel digitální divize REWE Drasko Lazović. Ve funkci vystřídal Mathiase Mentropa, který převezme vedení PENNY Maďarsko.

„V rámci obvyklé výměny a obměny vedení společnosti k nám přichází současný generální ředitel pro doručování nákupu do domu a službu Click & Collect ve skupině REWE, který má zkušenosti nejen z této oblasti, ale i z expanze, sítí a dalších oblastí. Věřím, že jeho příchod do našeho týmu nám přinese nové pohledy na naši aktuální situaci, a že budeme společně hledat nové cesty rozvoje a expanze, a to nejen při rozšiřování naší kamenné prodejní sítě, ale i v digitálním světě,“ okomentoval příchod nového člena vedení společnosti její generální ředitel Jens Krieger a Drasko Lazović dodal: „Na svoji práci v Čechách jsem se připravoval. Chci i nadále pokračovat v proměně PENNY do podoby diskontu 21. století, která tady v posledních letech probíhala. Mathias Mentrop a celý tým odvedli při modernizaci celé prodejní sítě i v jejím rozvoji velký kus práce. Chci na jejich započatou práci navázat a propojit moderní trendy s osobním přístupem k zákazníkovi, protože to je to, co je naší filozofií – být blízko lidem a být jim dobrým sousedem. Loni se podařilo překročit hranici 400 obchodů a naše expanze nekončí. Už teď můžeme slíbit, že se na nás mohou zákazníci těšit v dalších městech i obcích české země.“

Drasko Lazović působil od roku 2018 v Kolíně nad Rýnem ve skupině REWE v pozici generálního ředitele pro doručování nákupu do domu a službu Click & Collect. Ve skupině REWE pracuje od roku 2014. V letech 2002 až 2014 pracoval pro společnost METRO/MAKRO AG. Je absolventem Bádensko-württemberské státní družstevní univerzity v Mosbachu.

3 otázky pro Drasko Lazoviće:

Jak vnímáte pozici PENNY na českém trhu?

Máme velmi dobrou pozici na trhu s více než 400 prodejnami. Když se podívám do mapy, mám pocit, že jsme doslova všude. Naší silnou stránkou je také moderní podoba našich prodejen, velmi dobrý sortiment pro každodenní nákupy, a především vysoké nasazení všech našich kolegyň a kolegů. Jsem také velmi hrdý na všechny aktivity v oblasti udržitelnosti a CSR, díky kterým jsme dobrým sousedem všude tam, kde působíme.

Co je podle vašeho názoru specifické pro český trh?

Každý trh i zákaznická skupina má své konkrétní potřeby. Jedním z největších specifik českého trhu je vysoký promoční podíl a jeho obrovský význam pro naše zákazníky, který v současnosti ještě roste. V každém případě v oblasti potravinového retailu, bez ohledu na specifika daného trhu, by měli být hlavní prioritou vedení zaměstnanci, zákazníci a sortiment. Společně s celým týmem se proto chci zaměřovat na tyto oblasti tak, abychom se i do budoucna mohli ve všech aspektech zlepšovat a současně rozšiřovat naši síť napříč celou republikou.

Jak hodnotíte transformaci a modernizaci, kterou prošla síť prodejen PENNY v posledních letech?

Všechny naše kolegyně i kolegové odvedli skvělou práci a já jsem opravdu hrdý na to, čeho se jim podařilo dosáhnout. Máme moderní prodejny, motivované zaměstnance a zavedli jsme celou řadu inovací.