1. home
  2. PENNY JAKO PRVNÍ PŘICHÁZÍ SE SDÍLENÝMI POS STOJANY

Pro média

PENNY JAKO PRVNÍ PŘICHÁZÍ SE SDÍLENÝMI POS STOJANY

Praha, 26. října 2023


PENNY jako první mezi potravinovými obchodními řetězci společně s Nestlé zavádí cirkulární ekonomiku i v rámci propagace produktů. Díky zavedení sdílených POS stojanů na jednotlivé produkty plánuje výrazně snížit papírový odpad na svých prodejnách. Cirkulární systém sdílených stojanů nyní testuje na 10 prodejnách s cílem nahradit v budoucnu klasické papírové stojany na produkty stojany na opakované použití.


Běžnou součástí prodejen s potravinami jsou jednorázové kartónové POS stojany, jejichž prostřednictvím obchod vystavuje konkrétní produkty na očích zákazníků. Tyto stojany jsou po skončení akce nebo po vyprodání zboží likvidovány. Vzhledem k více než 410 prodejnám po celé zemi a počtu používaných stojanů se jedná v případě PENNY o stovky tun papíru ročně. „Používáme sdílený systém palet a víme, jak je nejen efektivní, ale v důsledku také šetrný k přírodě. Proto jsme rádi, že díky spolupráci s Nestlé Česká republika a společností Circu.eu můžeme jako první v retailu na našem trhu využít také řešení sdílených POS stojanů. V současné době denně likvidujeme stovky papírových stojanů od promovaných produktů. A nejde jen o úsporu papíru a snížení naší ekologické zátěže přírody, ale také o úsporu času našich zaměstnanců, ať už přímo na prodejnách nebo v logistice, i snazší manipulaci,“ popisuje výhody sdílených stojanů Tomáš Kubík, vedoucí komunikace PENNY.


Cirkulární POS stojany fungují na podobném sdíleném systému jako CHEP nebo LPR palety. Stojan se z prodejny vrací zpět k výrobci, který jej následně může pronajmout jinému dodavateli. Po vyprodání zásob se stojany složí, aby zabraly minimum místa. Následně pokračují do centrálního skladu, kde se očistí, opraví a připraví k dalšímu použití. Studie životního cyklu (LCA), kterou si Nestlé nechalo zpracovat u LCA Studia s. r. o., srovnává environmentální dopady kartonových a cirkulárních stojanů, přičemž cirkulární (drátěný) stojan z pohledu celkové environmentální zátěže na životní prostření vychází až 5krát lépe než stojan kartonový.


Konstrukční provedení sdílených stojanů je oproti nyní používaným kartónovým pevnější a technicky vyspělejší. Stojany jsou drátěné konstrukce, která je uchycena na normované čtvrt paletě, a mají vyměnitelný branding. Stojan má také zvýšenou nosnost pro prezentaci těžších produktů, po složení přitom zabírá méně místa. PENNY dostane od dodavatele předem naplněný a obrandovaný stojan, který následně zašle zpět do centrálního poolingového skladu, kde dojde znovu k jeho naplnění a přebrandování dle propagovaného produktu daného dodavatele. „Jedná se o efektivní náhradu neekologického způsobu hospodaření ve stylu „spotřebuj a vyhoď“. Díky permanentnímu řešení se sdílením minimalizuje celková environmentální zátěž, což nám potvrzuje také LCA (Life Cycle Assessment) studie. Navíc nám systém sdílených stojanů pomáhá řešit budoucí problémy s nedostatkem dřeva, výrobků z něj, tedy i papíru, a jejich dalšího využití a recyklace. Z ekonomického pohledu je cílem nezvyšovat současné náklady spojené s nákupem jednorázových stojanů. Jedná se tedy o udržitelné řešení bez negativního dopadu na náklady, což je poměrně vzácné, “ popisuje Lenka Soal z Nestlé, které své produkty bude PENNY dodávat ve stojanech společnosti CIRCU.EU. „Pro nás je PENNY ideálním partnerem díky vysokému počtu prodejen a díky svému důrazu na udržitelnost. Důležitým faktem je také to, že proces od převzetí stojanu na prodejnu si řetězec řídí sám.“


V rámci pilotního projektu na 10 prodejnách PENNY tak bude celkem 389 POS stojanů z papírového kartónu nahrazeno 10 sdílenými drátěnými stojany, jejichž prostřednictvím bude zákazníkům nabízena oblíbená Kofila. Následně po vyhodnocení všech přínosů PENNY plánuje využití cirkulárních stojanů v celé své prodejní síti.


PENNY zavedením sdílených stojanů dělá další krok k přechodu od recyklační ekonomiky k cirkulární, jelikož cílem je v budoucnosti dosáhnout Zero Waste Retail, tedy obchodu s nulovými odpady.