1. home
  2. HHČ 3. rokem

Pro média

UŽ TŘETÍM ROKEM SE HÝBEME HEZKY ČESKY

Praha, 19. červenec 2023Projekt HÝBEME SE HEZKY ČESKY v letošním roce podporuje výlety a pohybové aktivity rodin s dětmi po celé zemi. Samotný projekt vznikl na počátku 2021 s cílem podpořit po pandemii návrat dětí ke sportu. Díky spolupráci s Českou obcí sokolskou se do něj zapojily desítky tisíc lidí a tisíce sportovních týmů a klubů. PENNY v jeho rámci podpořilo dětský sport finanční a materiální podporou v hodnotě přes 13 miliónů korun.


Ve třetím roce existence projektu došlo k jeho zásadní proměně. „Cítili jsme a vnímali, že chceme podporovat pohyb všech, protože pohyb rovná se zdravý životní styl. Postupně jsme se tedy rozhodli více a více zapojovat celé rodiny. A to se, i díky našemu hlavnímu partnerovi České obci sokolské, daří více a více. Spolupráce se Sokolem postupně přerostla i do dalších aktivit spojených s pohybem. Jsme partnerem Sokolského běhu republiky a společně připravujeme řadu dalších aktivit. Úzce spolupracujeme i na letošním ročníku HÝBEME SE HEZKY ČESKY, kdy jsme koncept posunuli ještě blíže k aktivitám pro celé rodiny od malých dětí až po seniory,“ popisuje Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY. V letošním roce tak v rámci projektu tráví společná odpoledne celé rodiny. V menších městech po celé republice se na výletech, které PENNY připravuje spolu s místními jednotami České obce sokolské setkávají děti, rodiče i senioři. Připraveny jsou pro ně trasy okolo dvou a pěti kilometrů, na nichž společně plní nejrůznější úkoly zaměřené na sport a rozvoj motoriky, ale také na vzdělávání s důrazem na ekologii a odpovědné chování k našemu okolí. V cíli pak každý účastník dostává odměnu za splněné úkoly a absolvování dané trasy. Součástí programu je pak také ochutnávka privátních značek PENNY a na vybraných místech i promítání filmu Děti Nagana nebo koncert Michala Davida.


První výlety HÝBEME SE HEZKY ČESKY 2023 se uskutečnily v Milovicích, Dačicích a Židlochovicích nebo Mníšku pod Brdy či Vlašimi. V sobotu 22. července se mohou těšit lidé v Jablonci nad Nisou, kde akce vyvrcholí koncertem Michala Davida. V září a na podzim navštíví PENNY s HÝBEME SE HEZKY ČESKY kromě dalších míst také Hronov, Přerov, Litovel, Choceň nebo Český Krumlov. Aktuální kalendář výletů najdou zájemci na internetové adrese HÝBEME SE HEZKY ČESKY.


Historie projektu, který byl hodnocen velmi pozitivně nejen veřejností, ale i mezi odborníky, když mimo jiné získal druhé místo v rámci udílení cen IMC Czech Awards za rok 2021 v kategorii Charitativní a neziskový marketing, CSR kampaně, se začala psát na jaře roku 2021. „Celý projekt vznikl spontánně. Vnímali jsme, jak děti v době pandemie zlenivěly, protože prostě nemohly sportovat, jak se zhoršila jejich tělesná zdatnost, a současně v jaké situaci se tehdy nacházely sportovní kluby na malých městech. Tehdy jsme se rozhodli je finančně a materiálně podpořit,“ popisuje Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY. Během prvních dvou let tak PENNY v rámci projektu HÝBEME SE HEZKY ČESKY rozdělilo mezi 894 týmů z více než dvou tisíc přihlášených finanční a materiální podporu ve výši přes 13 miliónů korun. „Od počátku jsme nechtěli soutěž pro jednoho vítěze s jednou velkou cenou, naopak bylo naším cílem podpořit děti po celé zemi. Naše prodejny jsou na více než čtyřech stech místech České republiky a my chceme být lidem žijícím v jejich okolí dobrým sousedem a dělat vše, co jim život zkvalitní nebo usnadní. Proto od nás dostali podporu kluby ve všech regionech a do soutěže jsme zapojili i naše zákazníky.“


Projekt od počátku podpořili i přední čeští sportovci, ať už fotbaloví internacionálové Vladimír Šmicer nebo Jan Koller, atleti David Svoboda a Bára Malíková či olympionik šermíř Alex Choupenitch.