1. home
  2. Zlatá včela 23

Pro média

ZLATÁ VČELA 2023 S PODPOROU PENNY

Praha, 22. červen 2023V rámci podpory včelstev je PENNY v letošním roce partnerem soutěže mladých včelařů ZLATÁ VČELA. Letošní již 33. ročník pořádaný Českým svazem včelařů pod záštitou ministra zemědělství vyhrála Adéla Brodská z Českých Budějovic.


Z oblastních kol soutěže pořádných v dubnu a květnu postoupilo do červnového finále 36 dětí. „Naše podpora včel zahrnuje několik oblastí. Nejenže se sami staráme o desítky včelstev u našich logistických center i prodejen, ale také chceme pomáhat při výchově nové generace včelařů. Proto jsme se spojili s Českým svazem včelařů, který v loňském roce oslavil 150 let od svého vzniku a po stejnou dobu se stará o svoji mládež - svoji budoucnost. V rámci naší spolupráce jsme se stali i partnerem soutěže mladých včelařů,“ říká Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality PENNY, odpovědný za projekt PENNY PRO VČELY a dodává. „Myslíme na budoucnost. Nejde jen o to, co my sami pro naše okolí děláme, ale je potřeba vychovávat a podporovat budoucí generace, které se budou o přírodu, v tomto případě včelstva, starat po nás.“


Soutěžící v rámci letošního ročníku konaného v areálu SOUV Nasavrky absolvovaly vědomostní test, a následně v praktické části poznávaly rostliny, včelařské pomůcky, ochutnávaly med, a ukazovaly praktické dovednosti včelařské praxe. O pouhého půl bodu ve vyrovnané soutěži vyhrála Adéla Brodská z kroužku Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích, která bude spolu s Helenou Bendovou z Votic a Lukášem Loukotou ze Stříbra, kteří se umístili na 2. a 3. místě, reprezentovat Českou republiku na letošním setkání mladých včelařů IMYB ve Slovinsku.


PENNY podporuje včely dlouhodobě a komplexně. Kromě chovu vlastních včel v okolí svých logistických center a vybraných prodejen po celé zemi, spolupracuje s Botanickou zahradou hl. m. Prahy a podílí se na expozici „Medonosné rostliny a včely“. Připravilo také pro zákazníky akci PENNY PRO VČELY, na níž představilo svoji prodejnu bez produktů, na jejichž vzniku se včely podílí. V loňském roce pak navázalo spolupráci i s nejvýznamnějším včelařským učilištěm u nás SOUV Nasavrky a s Českým svazem včelařů, ve kterém je organizováno 95 % včelařů v ČR, aby podporovalo výchovu nové generace včelařů. K tomu Jarmila Machová, předsedkyně Českého svazu včelařů dodává: „Český svaz včelařů si velmi váží spolupráce s PENNY, které výrazně přispělo na organizaci finále Zlaté včely 2023. Nejde zde jen o partnerství a spolupráci svazu a významného řetězce v ČR, ale také o pomoc člena svému spolku a naopak. Vždyť jde o dobrou věc a naši malí včelaříci si naši péči zaslouží.“