1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. PENNY 1/4 století

Pro média

PENNY DÁVÁ STABILITU A JISTOTU PŘES ČTVRT STOLETÍ

Praha, 12. leden 2023PENNY v loňském roce oslavilo 25 let působení na českém trhu. Společně s ním toto významné jubileum oslavilo také 65 zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti od samotného začátku. Celkem 222 lidí pak pracuje v PENNY více než 20 let.


„To, že s námi tolik našich lidí spojilo své životy po tak dlouhou dobu, je pro nás důkazem toho, že jsme pro ně stabilní společností, která jim poskytuje zázemí a potřebné jistoty. Na druhou stranu je to pro nás zavazující, protože chceme, aby takových lidí stále přibývalo,“ říká Michal Batelka, vedoucí personálního oddělení PENNY a dodává: „Práce na prodejnách je těžká. Nebudeme říkat, že ne. Díky digitalizaci se snažíme ji našim lidem ulehčit, ale vždy to bude fyzicky náročná práce. Proto jsme rádi, že se nám v posledních letech daří snižovat fluktuaci a lidé u nás stále ve větší míře zůstávají. A je to nejen tím, že mají své jistoty, férovou mzdu, moderní benefity, ale také, že se nám daří zlepšovat pracovní prostředí i podmínky k práci. A v neposlední řadě jsou to možnosti kariérního rozvoje a příjemné rodinné prostředí na prodejnách.“


Fluktuace se za posledních 5 let snížila o více než 10 % a více než pětina zaměstnanců pracuje v PENNY alespoň 10 let. Přes 600 jich pak je ve firmě alespoň 15 let. Celkem 222 zaměstnanců pracuje pro PENNY v Česku nejméně dvacet let a čtvrtstoletí oslavilo loni 65 lidí.


Jednou ze základních jistot, které práce v retailu v současné situaci nabízí je jistota práce do budoucna i pravidelná a férová mzda. Základní nástupní plat prodavačky je v PENNY aktuálně 26 000 korun, která díky příplatkům (např. délka zaměstnání, práce o svátcích atp.) je reálně okolo 30 000 korun, v logistice je to pak mezi 35 000 až 40 000 korunami. „Jen od roku 2017 jsme našim zaměstnancům zvyšovali mzdy sedmkrát, a samozřejmě neustále sledujeme vývoj tuzemské inflace a reagujeme na ni. Proto se na navýšení mezd mohou těšit i letos. Dbáme na to, aby reálná mzda našich zaměstnanců byla vždy férová, bez ohledu na aktuální situaci české ekonomiky. Stejně tak jsme vždy připraveni flexibilně dodatečnými odměnami reagovat na nenadálé situace, které vyžadují specifické pracovní nasazení. Nedávným příkladem mohou být mzdové bonusy související se ztíženými pracovními podmínkami během pandemie Covid-19, kdy jsme lidem vyplatili přes 100 miliónů korun, nebo kompenzace zvyšujících se životních nákladů na konci loňského roku ve výši přes 40 miliónů,“ říká Michal Batelka.


V loňském roce projevilo zájem o práci v PENNY více než 35 tisíc lidí a více než šest tisíc z nich absolvovalo pohovory na některou z pracovních pozic. Více než 4/5 zaměstnanců na prodejnách jsou ženy, naopak ve fyzicky náročnějším prostředí logistických centrech převládají muži. Podíl mezi muži a ženami u pracovních pozic na centrále je víceméně vyrovnaný. Věková skladba zaměstnanců je různorodá, nejvíce zaměstnanců (2/5) jsou mezi 30 a 45 lety.Praha, 12. leden 2022