1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. Díky PENNY mají PB nové zázemí

Pro média

DÍKY PENNY MAJÍ POTRAVINOVÉ BANKY NOVÉ ZÁZEMÍ

Praha, 31. březen 2022Česká federace potravinových bank otevírá v Dubči u Prahy nové logistické centrum. PENNY věnovalo na nový sklad Česká federace potravinových bank 8 miliónů korun. Součástí areálu budou i sklady pro Potravinové banky Central a Praha.


Nové sklady o celkové rozloze 3 000 m2 s prostorem pro 1 000 palet byly zakoupeny Českou federací potravinových bank v Dubči u Prahy a budou sloužit nejen v rámci distribuce potravinové pomoci do dalších center po celé republice, ale také pro přímou distribuci potřebným v Praze a Středočeském kraji. „Už před lety jsme si dali za cíl nejen přispívat do potravinových bank a poskytovat tak pomoc lidem, kteří ji potřebují, ale chtěli jsme dělat něco navíc. Proto jsme v roce 2017 poskytli federaci bezplatně sklad v Modleticích u Prahy v hodnotě 11 miliónů korun. Význam a důležitost takového skladu se pak ukázal zejména v době pandemie, kdy jím kromě obvyklé pomoci prošly i milióny kusů zdravotnických a hygienických potřeb. Nyní nastal čas posunout poskytování pomoci na novou úroveň, a tak jsme neváhali a poskytli příspěvek 8 miliónů korun na zakoupení nového centra pomoci České federace potravinových bank v Dubči u Prahy,“ shrnul podporu rozvoje distribuční sítě ČFPB v posledních letech Jens Krieger, generální ředitel PENNY a finanční ředitel PENNY Radek Hovorka dodává: „V dnešní době je symbolické, že nový sklad bude sídlit na adrese U Lípy svobody. Právě ve světle událostí posledních týdnů se ukazuje, jak je pro poskytování pomoci potřebným důležité, mít odpovídající zázemí a logistické centrum. Ještě před zahájením provozu se tyto prostory staly významným místem pro distribuci pomoci lidem a rodinám, které válka vyhnala z Ukrajiny. Nejde ale jen o současnou situaci. Pomoc a podpora lidem v těžkých životních situacích jim dává šanci a možnost postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za svůj život do vlastních rukou a nabýt znovu vlastní svobody. Proto jsme hrdí, že dlouhodobě pomáháme všem, kteří pomoc potřebují, ať už jsou to nyní uprchlíci z Ukrajiny nebo obecně lidé, kteří se dostali do těžké životní situace, zvláště samoživitelům a samoživitelkám s dětmi nebo seniorům.“


Spolupráci s Českou federací potravinových bank zahájilo PENNY už v roce 2017, kdy kromě pravidelných příspěvků potravin a drogistického zbožím vznikla společná vize Logistického centra ČFPB. „Díky PENNY se nám tehdy podařilo posunout poskytování pomoci na zcela jinou úroveň. Mohli jsme díky centrálnímu skladu nastavit logistiku poskytování pomoci a vytvořit efektivní distribuční síť. S ohledem na vývoj situace, a to jsme ještě netušili, co přijde na konci února, jsme potřebovali udělat další krok, a proto jsme se loni rozhodli zakoupit vlastní prostory. To bychom bez PENNY a jeho příspěvku ve výši 8 miliónů korun neodkázali. V každém případě je jednoznačné, a události posledních týdnů nám dávají za pravdu, že to bylo správný krok, a že nyní budeme moci poskytovat efektivní a rychlou pomoc ještě více lidem, kteří ji potřebují,“ řekla při otevření nového logistického centra Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.


PENNY dlouhodobě propojuje konkrétní pomoc potřebným s podporou logistiky a pomocí při vytváření distribuční sítě potravinových bank tak, aby pomoc mohla být těm, kteří ji potřebují, poskytována rychle a efektivně. „Ukázalo se, jak je takové logistické centrum důležité zvláště v těchto dnech. Díky tomu, že máme stále sklad v Modleticích, a už jsme mohli využít i část kapacit v Dubči, jsme byli schopni přijímat a distribuovat pomoc lidem, zejména maminkám s dětmi z Ukrajiny velmi rychle. Tady se opět potvrdilo, že kdo rychle dává, dvakrát dává, a my zatím tímto náročným obdobím í díky PENNY procházíme se ctí,“ přiblížila aktuální situaci Veronika Láchová.


PENNY také od samotného začátku spolupráce spojuje pomoc potřebným s bojem proti plýtvání potravinami, a to nejen v oblasti pomoci potravinovým bankám, ale i působením na veřejnost. To vše v roce 2021 vyústilo v začátek společného projektu HEZKY ČESKY BEZ PLÝTVÁNÍ. „Jsme hrdí na to, že jsme připravili projekt, který nejenže bojuje proti plýtvání, ale současně pomáhá lidem. Jakákoliv poskytnutá pomoc by bez zajištění cesty až k těm, kteří ji potřebují, byla k ničemu, proto chceme být těmi, kteří budou pomáhat nejen hmotně, ale i v této oblasti,“ dodal Jens Krieger při představení nové podoby dodávek potravinových bank, které rozváží pomoc po celé republice.


Jenom v roce 2021 věnovalo PENNY na přímé pomoci potřebným, mezi něž patří zejména senioři, samoživitelé, maminky s dětmi a sociálně slabší občané, věnovalo, včetně mimořádných darů, celkem 111 785 kilogramů potravin a drogistického zboží.