1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. Hezky česky bez plýtvání

Pro média

PENNY NEDÁVÁ JEN JÍDLO, ALE I NADĚJI POTŘEBNÝM

Praha, 10. únor 2022Dlouhodobá spolupráce PENNY s Českou federací potravinových bank vyústila v projekt HEZKY ČESKY BEZ PLÝTVÁNÍ. Díky němu se v roce 2022 distribuce potravinové pomoci potřebným dočká významných změn a posune se na další úroveň.


Spolupráce s Českou federací potravinových bank (ČFPB) začala už v roce 2017. Kromě pravidelných dodávek potravin vznikla o rok později i společná vize Logistického centra ČFPB, jehož vznik a provoz PENNY zafinancovalo v plné výši částkou v hodnotě více než 11 miliónů korun v pěti letech. „V průběhu času se ukázalo, jak byla myšlenka centrálního skladu zásadní. Ukázalo se to mimo jiné v době pandemie, kdy například na počátku roku 2021 prošly skladem nejen obvyklé dodávky potravin a drogistického zboží, ale i miliony roušek, respirátorů a množství dezinfekčních prostředků,“ přibližuje další důležitou funkci logistického centra Jens Krieger, generální ředitel PENNY.


Už na samotném začátku PENNY propojovalo pomoc potřebným s bojem proti plýtvání potravinami, a to nejen v oblasti pomoci potravinovým bankám, ale i působením na veřejnost. Stále bližší propojení s pomocí potřebným pak v roce 2021 vyústilo v začátek společného projektu HEZKY ČESKY BEZ PLÝTVÁNÍ. „Jsme hrdí na to, že jsme připravili projekt, který nejenže bojuje proti plýtvání, ale současně pomáhá lidem. Jakákoliv poskytnutá pomoc by bez zajištění cesty až k těm, kteří ji potřebují, byla k ničemu, proto chceme být těmi, kteří budou pomáhat nejen hmotně, ale i v této oblasti,“ dodal Jens Krieger při představení nové podoby dodávek potravinových bank, které budou rozvážet pomoc po celé republice. V rámci tohoto představení předal Jens Krieger ČFPB šek v hodnotě na dalších takřka 700 000 korun, který PENNY věnovalo z výtěžku prodeje zimního čísla časopisu S PENNY U STOLU.  „PENNY je naším dlouhodobým partnerem. V roce 2020 nám poskytlo mimo obvyklou pomoc a příspěvky i mimořádné dary v celkové výši 6,5 milionu korun. A protože jsme společně vnímali, že je zapotřebí dále rozvíjet síť potravinových bank a distribuci pomoci, začali jsme připravovat společný projekt Hezky česky bez plýtvání,“ popisuje Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.


PENNY tak v roce 2021 věnovalo při zahájení projektu na pořízení a vybavení nového logistického a distribučního centra v Dubči u Prahy 4 000 000 korun. V dalších dvou letech pak celý projekt podpoří minimálně stejnou částkou, a celkem tak na rozvoj distribuční sítě věnuje 8 000 000 korun. Potřebným, mezi něž patří zejména senioři, samoživitelé, maminky s dětmi a sociálně slabší občané, pak v průběhu roku 2021 PENNY věnovalo, včetně mimořádných darů, celkem 111 785 kilogramů potravin a drogistického zboží. „Díky PENNY budeme moci v první polovině roku začít distribuovat pomoc z našeho nového moderního logistického centra, jehož součástí budou i dvě regionální potravinové banky. Jsme vděční všem, kteří nás podporují a dodávají nám potraviny a drogistické zboží, v případě PENNY je to ale neocenitelná pomoc na zcela jiné úrovni. Naše partnerská spolupráce se jako příklad pro ostatní země objevila i ve Výroční zprávě Evropské federace potravinových bank,“ dodává Veronika Láchová.


Zákazníci všech řetězců se budou moci připojit k pomoci potřebným v tradičních Sbírkách potravin, které se letos uskuteční v sobotu 23. dubna a sobotu 19. listopadu. PENNY bude tradičním partnerem obou akcí.