1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. Odpady nám nejsou lhostejné - třídíme

Pro média

ODPADY NÁM NEJSOU LHOSTEJNÉ – TŘÍDÍME

Praha, 14. září 2021Jen za loňský rok PENNY, v rámci svého zapojení do systému EKO-KOM, který usnadňuje lidem spoluprací s obcemi pomáhat třídit odpad, pomohla k recyklaci 7 998 tun obalových odpadů. Toto množství by naplnilo 4 212 svozových nákladních automobilů. Celkově tak PENNY pomohlo uspořit energii, kterou jinak spotřebuje veřejné osvětlení v našem hlavním městě za rok a půl (421 dnů).


„Třídění odpadů pro jejich zpětnou recyklaci je pro nás samozřejmostí. Uvědomujeme si, nakolik právě obaly od našich produktů mohou při nesprávném zacházení znečišťovat planetu. Proto máme nastavený systém zpracování obalů na prodejně a druhotné dotřídění na skladu. Jen za loňský rok jsme například zpracovali 18 438 tun papírových a lepenkových obalů nebo přes tisíc tun plastových fólií,“ popisuje Tomáš Kubza, vedoucí oddělení logistiky. „Je pro nás proto přirozené, že zapojením do systému EKO-KOM dáváme možnost chovat se odpovědně a třídit odpad i lidem v okolí našich prodejen. Máme nejširší síť v České republice vůbec a všude, kde působíme, chceme, aby lidé měli příjemné a čisté prostředí a měli možnost se chovat zodpovědně.“


Podíl PENNY na systému EKO-KOM za rok 2020 odpovídá zajištění 4 662 kontejnerů na papír, sklo, plasty a nápojové kartony a 1 393 kontejnerů na kovový odpad. Díky celému systému EKO-KOM jen PENNY přispělo k celkovému snížení produkce skleníkových plynů o 9 141 tun CO2, čímž bylo uspořeno 216 860 GJ energie. Pro představu toto množství odpovídá emisím CO2 vyprodukovaným 4 297 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. A celková ušetřená energie by dokázala rozsvítit veřejné osvětlení hlavního města Prahy na 421 dnů.


PENNY pravidelně podporuje projekty, které přispívají ke zlepšování životního prostředí, a to nejen s ohledem na snižování uhlíkové stopy společnosti, ale i konkrétními aktivitami v místech, kde působí. Už třetím rokem je partnerem akce Ukliďme Česko, od letošního roku podporuje projekt Sázíme budoucnost a mimo jiné se pravidelně připojuje k celosvětové akci Hodina Země.


Věděli jste, že v roce 2020:

vytřídil každý Čech průměrně 66,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

  • 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady
  • bylo 76 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci