1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. PENNY sází budoucnost

Pro média

PENNY SÁZÍ BUDOUCNOST

Praha, 11. března 2021


PENNY se stalo partnerem grantového programu Sázíme budoucnost. V rámci podpory tohoto projektu Nadace Partnerství podpoří v letošním roce výsadbu minimálně 400 nových stromů. V rámci své filozofie ochrany životního prostředí a odpovědného chování k naší přírodě tak PENNY rozvíjí své aktivity i v této oblasti.Na iniciativě Sázíme budoucnost se od samého začátku podílí Ministerstvo životního prostředí a samotné sázení stromů podporuje i finančně, prostřednictvím svých dotačních programů. Ministr životního prostředí Richard Brabec k tomu dodává: „Naším společným cílem je vysázet mimo lesy po celé zemi 10 miliónů stromů. I druhý rok naší společné iniciativy Sázíme budoucnost ukázal, že lidé mají o výsadbu zeleně opravdu obrovský zájem. V našem vlastním programu lidé už vyčerpali 200 milionů korun na výsadbu v okolí svých domovů, sídel firem nebo na obecních pozemcích ve městech, díky kterým poroste téměř 50 tisíc nových stromů. Proto jsme letos v březnu přidali dalších 100 milionů korun, aby sázení mohlo dále pokračovat. A nových 20 milionů na stromy mimo les je připraveno také v Programu péče o krajinu, který je aktuálně otevřený pro zájemce. Nová zeleň ve městech a obcích je jedním z opatření adaptací na změnu klimatu, které účinně pomáhají ochlazovat městskou krajinu, a proto ji i s ohledem na velkou popularitu těchto dotací se budeme snažit najít další finanční prostředky, aby náš dotační titul mohl pokračovat i v budoucnu.“


Letošní výzva Sázíme budoucnost je v kontextu posledních let, i díky podpoře PENNY, rekordní. „Jsme řetězec s největším počtem prodejen v České republice. Proto nám záleží na prostředí, kde lidé v jejich sousedství žijí. Chceme být našim zákazníkům i široké veřejnosti dobrým sousedem, proto je přirozené, že podporujeme zdravé a příjemné prostředí. Od teď jsme tedy součástí projektu Sázíme budoucnost, když jsme se zavázali, že ho v letošním roce podpoříme výsadbou stovek nových stromů v lokalitách, kde se nachází, nebo brzy budou stát, naše prodejny,“ říká Jens Krieger, generální ředitel PENNY. Nadace Partnerství mezi zájemce o podzimní výsadby stromů rozdělí letos více než 1,5 miliónu korun.


Grantový program Sázíme budoucnost nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči o stromy, odborný dohled nebo finance na nezbytný materiál, nářadí či dopravu. Podmínkou je, že stromy a keře vysadí místní dobrovolníci, kteří budou o novou zeleň pečovat následujících 5 let.


„Díky našim partnerům se podařilo výrazně navýšit objem grantů. Je pro nás důležité, že iniciativu Sázíme budoucnost podporují i velké společnosti jako je PENNY, protože díky jejich celorepublikovému působení můžeme zlepšovat prostředí na řadě míst. Reagujeme na stále rostoucí zájem o výsadby a zvyšujeme maximální výši grantu nebo příspěvek na následnou péči. Ten je nově až 300 korun za vysazený strom po dobu tří let. Věříme, že podpora kvalitních výsadeb a péče o stromy přispěje k adaptaci České republiky na změnu klimatu, podpoří biodiverzitu i zadržování vody,“ shrnuje Barbora Chmelová z Nadace Partnerství.


Výzva (www.nadacepartnerstvi.cz/granty) je otevřena do konce července a žadatelé z řad obcí, škol, spolků nebo církví mohou získat na jednotlivý projekt od 10 do 60 tisíc korun. Odborná komise se při hodnocení žádostí zaměřuje na míru zapojení veřejnosti do přípravy i výsadby samotné, vhodné druhy dřevin, přínos projektu pro vsakování vody, zapojení dalších partnerů nebo osázení místa, které je veřejně přístupné. Žadatelé obdrží hodnocení svých žádostí na začátku září, se svými výsadbami budou moci začít od října do listopadu letošního roku.


PENNY dlouhodobě podporuje projekty, které přispívají ke zlepšování životního prostředí nás všech. „Už třetím rokem jsme partnerem projektu Ukliďme Česko, a nyní přidáváme projekt Sázíme budoucnost. Naší snahou je nejen udržovat v našem okolí pořádek, ale prostředí, kde působíme i rozvíjet a vylepšovat tak, abychom byli vždy dobrým sousedem,“ říká Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY.