1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. PENNY meziročně navyšuje mzdy

Pro média

PENNY VYPLATÍ ZAMĚSTNANCŮM MEZIROČNĚ PŘES ČTVRT MILIARDY KORUN NAVÍC

Praha, 1. únor 2023PENNY opět zvyšuje mzdy všem svým zaměstnancům. Od 1. března letošního roku se bezmála 7 000 zaměstnancům zvýší mzda v průměru o 7,5 %. Současně se mohou těšit z mimořádných odměn ve výši 4 % za první dva měsíce letošního roku. PENNY tak v letošním roce svým zaměstnancům vyplatí téměř 300 000 000 korun navíc.


Základní mzda pokladních na plný úvazek bez započítání dalších příplatků se od 1. března zvyšuje o 2 000 korun a nově bude začínat na 28 000 korunách. „Uvědomujeme si aktuální ekonomickou situaci, proto jsme se s odborovými organizacemi dohodli na vyšším navýšení mezd, než tomu bylo před rokem. Navýšení o 7,5 % znamená, že si zaměstnanci při plném úvazku polepší minimálně o dva tisíce korun měsíčně v případě těch, co právě nastoupili. U vedoucích prodejen či lidí, kteří u nás pracují i desítky let se navýšení může pohybovat i mezi čtyřmi až šesti tisíci korunami měsíčně, “ říká Radek Hovorka, jednatel PENNY a dodává: „Férové odměňování je jednou z našich priorit a jistoty, a to i ty finanční, které našim zaměstnancům dáváme, patří mezi naše nejvyšší priority. Chceme našim lidem vyjádřit také podporu a dát najevo, že si jejich práce i jich samotných vážíme, proto jsme po dohodě s odbory navíc přistoupili k vyplacení mimořádných odměn za první dva měsíce letošního roku ve výši 4 % základních mezd. Zároveň bych chtěl poděkovat zástupcům odborových organizací za férové jednání a konstruktivní přístup.“


U zaměstnanců prodeje dochází od března k navýšení mezd na pozici pokladní o 7,5 %. To znamená, že základní mzda bez započtení dalších příplatků při plném úvazku začíná na 28 000 korunách, po 4 odpracovaných letech pak na 30 000 korunách. K tomu jsou pak zaměstnancům vypláceny další příplatky a atraktivní benefity. Od března se také navýší mzda vedoucích prodejen a jejich zástupců. Díky úpravě systému odměňování vzrostou jejich základní mzdy až o 12,5 %. „Úprava systému odměňování vedoucích zaměstnanců jim dává větší jistotu a předvídatelnost, protože dochází k převodu části čtvrtletních prémií do základní měsíční mzdy,“ vysvětluje toto navýšení mezd u vedoucích zaměstnanců Michal Batelka, vedoucí personálního oddělení PENNY. Zaměstnanci v logistice a na centrále společnosti se pak mohou těšit na navýšení mezd v průměru o 7,5 %.


Už v závěru roku PENNY přistoupilo k vyplácení mimořádných odměn ve výši 4 % a svým zaměstnancům tak vyplatilo více než 40 000 000 korun. Nyní vedení společnosti rozhodlo o vyplacení této mimořádné odměny i za leden a únor letošního roku. „Chceme naše lidi podpořit v době zvyšujících se cen, proto jsme se rozhodli tyto mimořádné odměny vyplatit i za první dva měsíce letošního roku. Znamená to prakticky, že již od října loňského roku naši lidé dostávají o 4 % vyšší mzdy. Od března budou mít navýšení 7,5 % zakotveno ve svých pracovních smlouvách a budou tak mít jistotu vyšších mezd bez závislosti na hospodářských výsledcích společnosti,“ říká Michal Batelka.


Současně na základě nové kolektivní smlouvy a dohody s odborovými organizacemi dochází k navýšení hodnoty stravenky na den na 100 Kč.


„Máme radost, že jsme tentokrát velmi brzy s vedením společnosti došli k dobrému konsenzu a podařilo se vyjednat 1,5krát vyšší navýšení mezd zaměstnanců než před rokem. Odráží to současnou ekonomickou situaci a částečně kompenzuje i navyšování cen. Stejně tak vítáme rozhodnutí o vyplacení dalších mimořádných odměn a myslím, že zaměstnanci PENNY mohou být s tímto férovým přístupem spokojeni,“ okomentovala dohodu o navýšení mezd prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renáta Burianová a Bohumír Dufek, předseda OSPZV-ASO ČR k tomu dodává: "Každoročně je naším cílem vyjednat pro zaměstnance co nejlepší mzdové a pracovní podmínky. Tak také pro rok 2023 vedení PENNY reagovalo pozitivně na naše návrhy. Musím tedy ocenit přístup vedení společnosti a jeho snahu zaručit v kolektivní smlouvě férové podmínky."