1. home
 2. Tiskové zprávy
 3. Všichni jednou budeme seniory

Pro média

VŠICHNI JEDNOU BUDEME SENIORY

Praha, 30. září 2021Mezinárodní den seniorů slavíme pravidelně 1. října už od roku 1991. Jeho cílem je upozornit na problematiku starších lidí, kterých celosvětově přibývá. Dožíváme se vyššího věku a seniorů je stále víc. Proto PENNY dlouhodobě podporuje veškeré aktivity, které pomáhají starším lidem žít důstojný život a pečují o osamocené seniory.


Na podporu spokojeného života seniorů jen letos PENNY z prodeje časopisu S PENNY U STOLU věnovalo více než 1,2 miliónů korun. „Jak populace stárne, seniorů přibývá. Uvědomujeme si, že řada lidí pak zůstává ve vyšším věku sama. Naším cílem je jim pomáhat, a to zejména těm, co zůstávají sami nebo se už nemohou o sebe sami postarat bez ohledu na datum narození,“ říká k podpoře seniorů Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY a dodává. „Proto podporujeme mimo jiné i Nadaci Krása pomoci, jejíž hlavním cílem je usnadnit život starším lidem v domácím prostředí. Pomáháme nejen těm, kteří jsou v těžké situaci, ale chceme přispět i k informovanosti o přípravě na život ve vyšším věku, aby na něj lidé byli připraveni, žili a prožívali jej spokojeně a aktivně.“ Nadaci Krása pomoci PENNY od roku 2017 podpořilo více než 4,5 milióny korun.


Ačkoliv situace v posledním roce a půl nebyla pro seniory příznivá, je nyní při zachování odpovídajících opatření možné věnovat starým lidem to nejcennější, co potřebují. „Starším lidem nejde ani tak o peníze, ač často řešíme jejich nedostatek, více jde ale o zájem. Starší lidé potřebují, abychom jim věnovali svůj čas. Tahle země a tento svět musí být i pro starý, protože všichni jednou starý budeme. Láska, respekt, péči a smysl života potřebujete, ať je vám 95 nebo 5 let," říká Taťána Gregor Brzobohatá, zakladatelka Nadace Krása pomoci a dodává "Čas je drahocenný pro každého z nás, ukrojme si ale chvíli pro ty, kterým ho zbývá méně, než nám.“  Nadace Krása pomoci i díky podpoře od PENNY může svůj čas a péči věnovat až stovkám seniorů.


Lidé nad 65 let v současné době tvoří více pětinu české populace. Za posledních 20 let přibylo na půl miliónu lidí nad tuto věkovou hranici.


Zásady OSN pro seniory

Zásady OSN pro seniory byly přijaty Valným shromážděním OSN (rezoluce 46/91) dne 16. prosince 1991. Vlády jsou vyzývány k tomu, aby tyto zásady včlenily do svých národních programů, kdykoli je to možné. Některé hlavní myšlenky zásad jsou následující:


NEZÁVISLOST

Senioři by měli:

 • mít přístup k odpovídající stravě, vodě, obydlí, oděvu a zdravotní péči na základě zajištění příjmu, podpory rodiny a společnosti a svépomoci;
 • mít příležitost pracovat nebo mít přístup k jiným příležitostem zajišťujícím příjem;
 • mít možnost účastnit se rozhodování, kdy a jak rychle bude probíhat jejich odchod z pracovního života;
 • mít přístup k odpovídajícím vzdělávacím a výcvikovým programům;
 • žít v prostředí, které je bezpečné a přizpůsobitelné osobním preferencím a měnícím se schopnostem;
 • žít ve svém domově, jak nejdéle je to možné.


ZAŘAZENÍ DO SPOLEČNOSTI

Senioři by měli:

 • zůstat zařazeni do společnosti, zúčastňovat se aktivně formulování a realizace politik, které přímo ovlivňují jejich blaho, a podílet se o své znalosti a schopnosti s mladšími generacemi;
 • mít možnost hledat a rozvíjet příležitosti pro služby občanské společnosti a pracovat jako dobrovolníci na místech odpovídajících jejich zájmům a schopnostem;
 • mít možnost vytvářet hnutí nebo asociace starých lidí.


PÉČE

Senioři by měli:

 • mít užitek z rodinné péče a péče a ochrany společnosti v souladu se systémem kulturních hodnot každé společnosti;
 • mít přístup ke zdravotní péči, která by jim pomohla udržet nebo nabýt optimální úroveň tělesného, duševního a emočního zdraví a zabránit nebo zpozdit propuknutí nemoci;
 • měli mít přístup k sociálním a právnickým službám, které by rozšířily jejich autonomii, ochranu a péči o ně;
 • mít možnost využívat odpovídající úroveň institucionální péče zajišťující ochranu, rehabilitaci, sociální a duševní stimulaci v humánním a bezpečném prostředí;
 • požívat lidských práv a základních svobod, až žijí v jakémkoli obydlí, zařízení sociální péče nebo léčebném zařízení, což zahrnuje i respektování jejich důstojnosti, víry, potřeb a soukromí a práv činit rozhodnutí o péči o ně a o kvalitě jejich života.