1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Hezky česky ekologicy

HEZKY ČESKY EKOLOGICKY

Přírodní zdroje jsou v ohrožení a Země čelí akutním ekologickým a klimatickým výzvám. O to, abychom přenechali planetu budoucím generacím v odpovědném stavu, se musí přičinit každý jednotlivec i firma – i zdánlivé detaily mohou v celkovém měřítku znamenat změnu k lepšímu. Proto jsme v PENNY přijali soubor opatření, která mají za cíl minimalizovat dopad našeho podnikání na životní prostředí. Do energetických projektů jsme za uplynulé tři roky investovali téměř půl miliardy korun a jdeme po cestě k dílčímu cíli, kterým je snížení emisí CO2 o 30 % do roku 2030 (oproti roku 2019). Intenzivně tak modernizujeme prodejny, recyklujeme obaly, využíváme principy cirkulární ekonomiky a věnujeme se i enviromentálnímu vzdělávání zaměstnanců a zákazníků.