1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Hezky česky zdravě
  4. DBÁME NA KVALITU

Kvalitní produkt, který je zárukou loajality a dlouhodobé přízně zákazníků, nevznikne sám od sebe, ale je výsledkem velmi náročného procesu, který má v PENNY mimořádnou prioritu. Aby bylo zaručeno dosažení vysokých standardů, musí produkty v rámci výběrového řízení nejen splnit prvotní definované požadavky na dodavatele, ale také vždy obstát během následného průběžného testování dle přesně definovaných interních procesů.


Produkty tak musí v rámci výběrového řízení splnit nejen prvotní definované požadavky na dodavatele, ale také vždy obstát během následného průběžného testování dle přesně definovaných interních procesů. Ty zahrnují jak nezávislé laboratorní testování, tak širokou škálu dalších testů včetně například senzorických. Právě ochutnávání a testování výrobků v senzorické místnosti, která je součástí oddělení kvality, probíhá téměř denně.


Součástí tohoto komplexního procesu testování je rovněž využívání aplikace Kvalita PENNY, v které mohou zaměstnanci prodejen i skladů každý měsíc ohodnotit až 50 vybraných produktů. Kromě toho využíváme i aplikaci pro anonymní hodnocení, díky které se hodnocení účastní i všichni zaměstnanci centrály. Mezi nejčastěji hodnocené výrobky se řadí pečivo, ovoce a zelenina a maso.


Požadovanou kvalitu garantují také pravidelné audity, a to nejen v našich skladech a prodejnách, ale rovněž u našich dodavatelů. Například u dodavatelů ovoce a zeleniny jsme v roce 2022 provedli 14 auditních kontrol. Pod naším drobnohledem jsou také obalové a transportní materiály. Sledujeme proto u veškerého sortimentu způsob, jakým je balen a stále jej dále optimalizujeme, přičemž máme na paměti fakt, že obal musí zároveň vyhovovat hygienickým normám a uchovat produkt v potřebné kvalitě a trvanlivosti.


Součástí našeho odpovědného přístupu k udržitelnosti je rovněž dlouhodobá snaha o podporu českých producentů založená na vzájemném respektu. V roce 2021 jsme spolupracovali s 531 českými dodavateli, jejichž produkty se setkávají s příznivou zákaznickou odezvou a tvoří tak jeden ze stavebních kamenů naší široké nabídky. Tímto způsobem nejenže podporujeme lokální zaměstnanost, ale také výrazně omezujeme uhlíkovou stopu zkrácením dopravních vzdáleností od výrobce k zákazníkovi. V roce 2022 jsme například nabízeli až 50 sezónních produktů z 19 českých farem, přičemž místo jejich sklizně nebylo nikdy vzdáleno více než 100 km do skladu a na prodejny se produkty dostaly vždy do 24 hodin od sklizně.