1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Hezky česky zdravě
  4. PENNY ANIMAL WELFARE

Oblast chovu skotu, prasat i drůbeže se díky definici jasných standardů PENNY ANIMAL WELFARE za poslední roky výrazně proměnila k lepšímu. Vnímáme právo zvířat na důstojné zacházení a klidný život, takže se tuto oblast, která v dřívějších dobách bývala často opomíjená, snažíme maximálně kultivovat. V konečném výsledku se i díky propracovanému souboru opatření můžeme všichni těšit i z prokazatelně kvalitnějších výrobků.PENNY bylo v roce 2019 prvním maloobchodním prodejcem u nás, který za podpory Ministerstva zemědělství definoval standard ANIMAL WELFARE a od svých dodavatelů vyžadoval plnění vyšších standardů péče v oblasti chovu skotu a prasat. O tom, že konkrétní maso či masný polotovar z řady privátní značky PENNY „Dobré MASO z ČESKÝCH CHOVŮ“ plní podmínky a požadavky tohoto projektu, jsou spotřebitelé informováni na obalech výrobku speciálně vytvořeným logem. O rok později PENNY rozšířilo rámec této aktivity i na drůbež, když uzavřelo spolupráci s třemi dodavateli kuřecího masa pod privátní značkou DOBRÉ MASO. Aktuálně tak nabízíme 19 artiklů splňujících tuto certifikaci. Od roku 2023, tedy více než rok před původně plánovaným termínem, jsme rovněž ukončili prodej vajec z klecových chovů. V nabídce tak nyní máme prokazatelně kvalitnější vejce, přičemž navíc lze pod značkou Karlova Koruna zakoupit i vejce z podestýlky M10.


U udržitelného přístupu však benefitují i zákazníci, neboť se na jejich stůl dostávají prokazatelně kvalitní výrobky. Důkazem je řada ocenění od odborníků či spotřebitelů, které každoročně získávají privátní značky PENNY. Vysokou prestiž má zisk titulu Česká chuťovka, udělovaného za podpory Ministerstva zdravotnictví a Senátu ČR ve spolupráci s VŠCHT. Porotci zde potraviny hodnotí na základě chuti, vzhledu a konzistence, přičemž ocenění získalo v roce 2020 celkem 29 z 42 nominovaných privátních produktů PENNY, o rok později to bylo 26 ze 40 nominovaných výrobků.


Snad ještě cennější jsou vítězství v testech a hodnoceních samotných zákazníků a spotřebitelů. Vloni například zvítězily špekáčky Řezníkův talíř v nezávislém testu BLESKu a salám Poličan ŘEZNÍKŮV TALÍŘ zvítězil v hodnocení kvality poličanů v magazínu CZ Test, který se zabývá kvalitou potravin.


Jakkoliv může náš další příklad ohleduplnosti k fauně i lidem vypadat marginálně, je naopak důkazem našeho komplexního přístupu. V našich obchodech totiž prodáváme výhradně tichou pyrotechniku, která nezpůsobuje zvířatům, ať už jde o domácí mazlíčky či volně žijící druhy, stres. Pozitivní dopad má samozřejmě i na lidské zdraví, a to zejména v městských aglomeracích, kde dokáže být hlučná pyrotechnika velmi nepříjemná hlavně pro sluchové ústrojí.