1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Pomáháme hezky česky
  4. HODINA ZEMĚ

Uvědomujeme si, že zejména ve městech, kde působíme, vytváří lidé až 70 % celosvětových emisí.  Proto vždy poslední březnovou sobotu zhasínáme na 60 minut všechny své prodejny a připojujeme se tak k celosvětové kampani HODINA ZEMĚ pořádanou Světovým fondem na ochranu přírody.K této aktivitě se připojují všichni, kterým záleží na přírodě a uvědomují si rizika spojená s používáním zejména fosilních paliv, ať už uhlí, ropy nebo zemního plynu. Poslední březnovou sobotu lidé po celém světě ve 20:30 ve svých domácnostech, ve firmách a veřejných institucích na 60 minut zhasnou světla a vypnou své elektrické spotřebiče. Tímto gestem tak společně varují před změnami klimatu.


Tradice zhasínání světel zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) započala v roce 2007 v australském Sydney, kdy zhasla světla na slavné budově australské opery. Cílem organizátorů bylo originálním způsobem upozornit na změnu klimatu. Tehdy se do kampaně zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice.


V PENNY si uvědomuje naši společenskou odpovědnost a snižujeme naši spotřebu energie rychleji, než jsme plánovali. Od roku 2014 jsme na našich prodejnách snížili spotřebu elektrické energie o 13 %, v rámci našich distribučních center pak o 25 %. Celkově jsme pak snížili naši uhlíkovou stopu o polovinu.