1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Pomáháme hezky česky
  4. PENNY PRO VČELY

Uvědomujeme si, jak zásadní dopad má naše činnost na životní prostředí. Celosvětově je úbytek včel zásadní. Podle některých studií za posledních 20 let celosvětově uhynulo přes 50 % včelstev. Vliv na to mají například změny klimatu, extrémní sucha nebo nadužívání chemikálií ve snaze o co nejvyšší zemědělské výnosy. Považujeme proto za důležité upozorňovat na význam včel a hmyzu pro opylování rostlin, a tím produkci potravin, obecně.


Včely bez nás mohou žít, my bez nich ne. Jsou nejvýznamnějším opylovačem. Jen díky včelám máme velké množství zeleniny a ovoce, ale i některé druhy ořechů, oleje a další produkty. Ze 100 druhů rostlin, které tvoří 90 % světové produkce potravin, jich včely opylují většinu! Některé plodiny by bez včel zcela zmizely, například kakao, káva nebo vanilka. Bez včel by nám lidem hrozila reálná potravinová krize. V PENNY jsme členem Českého svazu včelařů  a na podporu povědomí o významu včel a hmyzu pro produkci potravin jsme se rozhodli se 13. července 2022 ukázat, jak by vypadaly naše prodejny potravin bez včel. Proto jsme na jeden den odstranili ze své prodejny v Praze Uhříněvsi všechny produkty, které by nebylo možné vyrobit, a které by si lidé nemohli koupit, kdyby na světě nebyly včely. Na zákazníky tak čekal obchod, v němž chybělo na šedesát procent nabízených produktů. Vyřadili jsme z nabídky nejen produkty, které obsahují med, ale také produkty, na jejichž produkci se včely podílí opylováním nebo výrobky, které by v nabídce nebyly, protože tyto produkty obsahují. 


Sami poskytujeme domov 2 miliónům včel, a to v celkem 58 úlech umístěných u centrály společnosti v Radonicích a u centrálních skladů v Jirnech u Prahy, Lipníku nad Bečvou a Dobřanech. Použity jsou typizované úly, které používá většina včelařů v ČR. Jsou natřené červenohnědou lazurou a jako včelí matky byly vybrány včely Singer F1, které jsou zárukou mírnosti, nebodavosti, nerojivosti a dobré užitkovosti jsou pro své vlastnosti vhodné i pro chov včelstev v centrech měst.


V rámci projektu spolupracujeme s Botanickou zahradou hlavního města Prahy. Cílem této spolupráce je podílet se na péči a rozšiřování včelstev, a v neposlední řadě zvyšovat osvětu o významu včel. PENNY je partnerem Botanické zahrady hl. m. Prahy, a to včetně expozice „Medonosné rostliny a včely“. Ta návštěvníkům zahrady představuje netradiční formou zajímavosti o životě včel a dalších hmyzích opylovačů a poskytuje informace o rostlinách, které jsou včelami od brzkého jara do pozdního podzimu vyhledávány. „Díky vlastnímu včelstvu se v naší botanické zahradě lépe daří místním sbírkám rostlin, které tak nejsou zcela závislé na opylování jinými včelstvy. Včely do naší botanické zahrady patří. Jsou součástí celého cyklu života rostlin, se kterými se u nás návštěvníci mohou seznámit, a dá se říci, že díky včelám se lépe daří i našim sbírkám. Pro návštěvníky i školy připravujeme vzdělávací aktivity, které se právě včelám, jejich životu i přínosu pro přírodu a společnost věnují,“ řekl při zahájení spolupráce ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy Bohumil Černý.