1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Pomáháme hezky česky
  4. UKLIĎME ČESKO

Máme více než 400 prodejen po celé zemi, a takřka 7 000 zaměstnanců a záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme společně s lidmi v okolí našich prodejen, ale nejen tam.


Proto už od roku 2019 podporujeme iniciativu UKLIĎME ČESKO. A to nejen finančně, ale do akce se současně zapojují pravidelně i naši zaměstnanci. Jsme rádi, že mnozí z nich v rámci této akce sami přiloží ruku k dílu, abychom společně žili v příjemném a čistším prostředí. Chceme být všude, kde působíme, kde se setkáváme s našimi zákazníky, dobrým sousedem, proto jsme společně například v roce 2022 v okolí našich prodejen v Praze a Ostravě uklidili více než 1 tunu odpadků a naši zaměstnanci se do úklidů zapojují ve svém volnu samostatně po celé zemi.

Jen v roce 2022 se v České republice v rámci Celosvětového úklidového dne konalo 423 úklidů, do kterých se zapojilo 10 800 dobrovolníků. Celkem pak v roce 2022 v České republice pod hlavičkou této inciativy proběhlo 4 687 úklidových akcí, během kterých na 200 000 dobrovolníků uklidilo z přírody a našeho okolí 2 730 tun odpadů.


Celkem se v letech 2018 až 2022 Světových dnů úklidu zúčastnil 71 miliónů lidí ze 197 zemí. Součástí této celosvětové aktivity je i akce Ukliďme Česko probíhající na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v našem okolí.


Jak se zapojit a přiložit ruku k dílu? Stačí jen přijít a pomoci s úklidem. Mapa úklidů je k dispozici zde: https://www.uklidmecesko.cz/map/  Organizátoři úklidů mají pro dobrovolníky k dispozici potřebné pomůcky jako pytle a rukavice.