1. home
  2. Tiskové zprávy
  3. PENNY PŘEDSTAVILO ZPRÁVU O UDRŽITELNOSTI 2023

Pro média

PENNY PŘEDSTAVILO ZPRÁVU O UDRŽITELNOSTI 2023

Praha, 20. duben 2023Diskontní řetězec PENNY na letošním Czech and Slovak Sustainability Summitu představil svoji ZPRÁVU O UDRŽITELNOSTI 2023. Na více než 60 stranách v ní shrnuje všechny své aktivity na poli udržitelného rozvoje, ekologie i společenské odpovědnosti.


 „V posledních letech jsme v těchto oblastech udělali významné kroky. Jsme velmi aktivní v řadě oblastí. Jedním z nejviditelnějších je náš projekt PENNY PRO VČELY, ale významně jsme prohloubili také spolupráci s Českou federací potravinových bank, připravili jsme a rozběhli společně s Českou obcí sokolskou projekt na podporu dětského sportu, a tak dále,“ uvedl při představení Zprávy o udržitelnosti PENNY jeho generální ředitel Jens Krieger a dodal: „Jsme nejen dobrým sousedem všude, kde působíme a podporujeme potřebné, rodiny s dětmi nebo seniory, ale jsme aktivní i na poli udržitelného rozvoje a výstavby. Představili jsme například nejekologičtější prodejnu tohoto typu u nás, významně využíváme obnovitelné zdroje energií, ať už solární technologii nebo tepelná čerpadla, aplikovali jsme také unikátní chladící technologie. Spotřebu elektrické energie na našich prodejnách jsme jen od roku 2014 snížili o 13 % a v logistických centrech dokonce o čtvrtinu. Zkrátka vnímáme naši odpovědnost i dopad naší činnosti na životní prostředí, proto vynakládáme velké úsilí na snížení naší uhlíkové stopy.“


Zpráva o udržitelnosti PENNY 2023 shrnuje v jednotlivých kapitolách aktivity společnosti v oblasti energií a životního prostředí, zelených produktů, zaměstnanců i společenské odpovědnosti. V roce 2022 oslavilo PENNY 25 let působení na českém trhu a překročilo hranici 400 prodejen, což z něj činí řetězec s nejvyšším počtem prodejen tohoto typu u nás. Do svého rozvoje za více než čtvrtstoletí pak investovalo bezmála 23 miliard korun a nyní dosahuje tržního podílu 10,87%.


Na poli společenské odpovědnosti PENNY připravilo v letech 2020 až 2022 unikátní projekty PENNY PRO VČELY, zaměřený na podporu chovu včel jako významných opylovačů s dopadem na produkci potravin, HÝBEME SE HEZKY ČESKY na podporu návratu dětí ke sportu po pandemii, HEZKY ČESKY BEZ PLÝTVÁNÍ, společný projekt s Českou federací potravinových bank na rozvoj logistické sítě poskytující pomoc potřebným, dlouhodobě podporuje ve spolupráci s Nadací Krása pomoci seniory, podporuje a podílí se na aktivitách UKLIĎME ČESKO a SÁZÍME BUDOUCNOST, a řadě dalších.  


Elektronická verze Zprávy o udržitelnosti je k dispozici zde: https://www.penny.cz/spolecenskaodpovednost