1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Hezky česky ekologicy
  4. UDRŽITELNÝ PALETOVÝ SYSTÉM

Promyšlený a funkční systém sdílení palet pro opakované použití je typickou ukázkou udržitelného principu cirkulární ekonomiky. Díky přesným výpočtům založeným na posouzení životního cyklu dle normy ISO 14044 (Life Cycle Analysis – LCA) jsme jen v roce 2021 dokázali v porovnání s europaletami ušetřit používáním charakteristicky modrých palet CHEP 546 141 kilogramů CO2, 91 826 kg odpadu a 566 235 dm3 dřeva.Partnerství PENNY a CHEP trvá již od roku 2002 a lze jej vyčíslit hodnotou 650 tisíc palet z fondu CHEP, které každoročně projdou distribučními centry PENNY. Přírodní zdroje dřeva, které je využito pro modré palety CHEP, jsou navíc 100% certifikovány radou udržitelnosti Forest Stewardship Council (FSC) a Programem pro schvalování certifikace lesů (PEFC). 


Efektivita a maximalizace ekologických i ekonomických úspor tzv. paletového poolingu roste spolu s tím, jak široká je jeho síť uživatelů. I v tomto ohledu má PENNY na funkčnosti celého systému v tuzemsku významný podíl. Díky své široké síti více než 400 prodejen po celé České republice totiž umožňuje při plánování svozu a logistiky přepravy palet eliminovat prázdné kilometry, dosahovat žádoucí flexibility a v neposlední řadě tak přispět i k tomu, že se palety vrací do oběhu pro další zákazníky rychleji.