1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Pomáháme hezky česky
  4. SÁZÍME BUDOUCNOST
Jsme partnerem grantového programu Sázíme budoucnost, jehož cílem je vysázet v průběhu 5 let v místech, kde žijí lidé, na 10 000 000 stromů. Kromě finanční podpory tohoto projektu Nadace Partnerství jsme se zavázali zajistit výsadbu minimálně 400 nových stromů ročně.Na iniciativě Sázíme budoucnost se od samého začátku podílí Ministerstvo životního prostředí a samotné sázení stromů podporuje i finančně, a to prostřednictvím svých dotačních programů. V posledních letech je výzva, i díky podpoře PENNY, rekordní. Nadace Partnerství mezi zájemce o podzimní výsadby stromů například jen v roce 2021 rozdělila více než 1,5 miliónu korun.

Grantový program Sázíme budoucnost nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči o stromy, odborný dohled nebo finance na nezbytný materiál, nářadí či dopravu. Podmínkou je, že stromy a keře vysadí místní dobrovolníci, kteří budou o novou zeleň pečovat následujících 5 let.

 

Do projektu se zapojují i naši zaměstnanci, když jsme například na počátku listopadu 2021 vysázeli na 150 nových stromů u Petřvaldu na Ostravsku a v Podhořanech u Ronova.