1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Pomáháme hezky česky
  4. SBÍRKA POTRAVIN

Uvědomujeme si, jak se narůstající náklady na základní životní potřeby promítají do života lidí a vnímáme, jak důležité je si vzájemně pomáhat, a jak důležitá je jakákoliv pomoc lidem, kteří se dostali do složité životní situace. Mezi ty nejpotřebnější patří samoživitelé a samoživitelky, pěstouni, hendikepovaní, senioři a lidé, kteří se nachází, často ne vlastním přičiněním, v tíživé životní situaci, kdy nemají dostatek prostředků na nákup základních věcí. Proto jsme rádi, že jsme už řadu let tradičním partnerem Sbírky potravin, jejímž prostřednictvím naši zákazníci mohou věnovat pomoc potřebným.V roce 2022 jsme rozšířili počet našich prodejen zapojených do sbírky. Na 65 našich prodejnách lidem pomáhali dobrovolníci, na dalších 35 prodejnách sbírka probíhala statickou formou, kdy lidé mohli přispívat do připravených sbírkových boxů. Do sbírky se tak zapojila každá čtvrtá prodejna PENNY.


Darované zboží putuje z prodejen přímo do regionálních skladů potravinových bank, a následně se ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi dostává přímo ke konkrétním lidem. Mezi nejžádanější produkty, které naleznou největší upotřebení jsou konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie.


Do potravinových bank přispíváme pravidelně. Pomoc potřebným naším prostřednictvím překročila od počátku roku 2018 bezmála 500 tun potravin a drogistického zboží. V době pandemie jsme podpořili Sbírku potravin také mimořádnými dary přesahujícími částku 10 000 000 korun.