1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Hezky česky ekologicy
  4. FOTOVOLATICKÉ ELEKTRÁRNY

Jedním z významných prvků snižování spotřeby elektrické energie z rozvodné sítě je její výroba prostřednictvím vlastních fotovoltaických elektráren. V současné době jich má PENNY v provozu na střechách prodejen osm a v roce 2023 plánuje PENNY instalaci fotovoltaických elektráren na 10 % prodejen z celé své prodejní sítě. Solárními panely jsou rovněž vybavena i logistická centra v Dobřanech a Lipníku nad Bečvou.Osazování střech našich prodejen a skladů fotovoltaickým systémem je nedílnou součástí našeho dlouhodobého cíle, kterým je snižování energetické náročnosti prodejen PENNY. Solární panely na střechách našich typizovaných prodejen nebo našich skladů nijak nezasahují do krajiny a nemění její ráz a celý systém je navržen tak, že dokáže pokrýt spotřebu až 40 % elektrické energie prodejny. V roce 2022 jsme vyrobili z vlastních fotovoltaických systémů celkem 630 MWh elektřiny. Kromě pozitivního ekonomického efektu přináší instalace solárních panelů také nezanedbatelný ekologický přínos. Díky každé prodejně vybavené fotovoltaickým systémem totiž snížíme množství CO2 vypouštěného do ovzduší až o 117 tun ročně.


Počet panelů umístěných na střeše jedné prodejny se samozřejmě liší dle velikosti a stavebních možností, většinou je to však okolo 250 solárních panelů, které dosahují výkonu až 100 kWp. Pro bližší představu fotovoltaický systém jedné prodejny za ideálních světelných podmínek vyprodukuje ročně přibližně 100 MWh elektrické energie, což je tak zároveň úspora odběru z běžné rozvodné sítě a průměrná roční spotřeba elektrické energie 40 českých domácností!

Výkon každé ze solárních elektráren, které jsou na střechách našich skladů, je přibližně 550 kWp, neboť je zde rozmístěno přes 1200 panelů. Očekávaná úspora elektrické energie je až 14 % ročně.