1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Hezky česky ekologicy
  4. RECYKLACE MATERIÁLŮ

Základem zodpovědného nakládání s obalovými materiály je schopnost jejich efektivní recyklace. U veškerého sortimentu proto pečlivě sledujeme, jakým způsobem je balen a odpovídající procesy neustále optimalizujeme. Máme samozřejmě na paměti fakt, že obal musí zároveň vyhovovat hygienickým normám a uchovat produkt v potřebné kvalitě a trvanlivosti. U našich privátních značek navíc sledujeme cíl skupiny REWE, kterým je učinit 100 % jejich obalů šetrnějších k životnímu prostředí.U privátní značky Kouzelný čas jsme například ustoupili od balení krabiček do celofánu a nově jsou pouze papírové. U našich značek nealkoholických nápojů Vitálka a Tanja jsou veškeré obaly plně recyklovatelné a značka piva Staročech má od roku 2022 vlastní přepravky na skleněné lahve, jež jsou vyráběné výhradně z recyklovaného plastu. I tím se odlišujeme od drtivé většiny značkových piv, které využívají tzv. virgin plast, jehož recyklace je výrazně složitější.


Kromě jiného je PENNY rovněž zapojeno do systému třídění a recyklace obalových materiálů EKO-KOM. Český systém třídění odpadů se řadí v rámci Evropy k nejefektivnějším a přispívá k tomu právě i zapojení velkých společností s celorepublikovou působností. V roce 2020 byl od PENNY zajištěn zpětný odběr a recyklace 7 998 tun obalových odpadů, což odpovídá naplnění 4 212 svozových automobilů. Podíl společnosti PENNY Market na systému EKO-KOM odpovídá zajištění provozu a obsluhy 4 662 barevných kontejnerů na tříděný odpad (papír, sklo, plasty a nápojové kartony) a 1393 sběrných míst pro kovové obalové odpady.


Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činil ekvivalent 9 141 tun CO2, což také znamená, že bylo uspořeno 216 860 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 4 297 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Námi uspořená energie rovněž představuje 421 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v Praze.