1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Hezky česky ekologicy
  4. SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Za posledních 7 let jsme snížili spotřebu elektrické energie na našich prodejnách o 13 % a u distribučních center dokonce o 25 %. Celkově tak došlo ke snížení uhlíkové stopy o polovinu a PENNY tak splnilo své dva hlavní vytčené cíle, a to snížit do roku 2022 spotřebu energií o 9,3 %, a zároveň snížit emise CO2 o 23 %. Na cestě k ambicióznímu cíli, kterým je snížení emisí CO2 o 30 % do roku 2030 (oproti roku 2019) neustále hledáme další možnosti energetických úspor a co nejrychleji je uvádíme do praxe nejen při výstavbě nových prodejen, ale především při modernizaci těch stávajících.Vzhledem k více než 400 prodejnám po celém Česku se každá jednotlivá aplikace úsporného opatření citelně projevuje v souhrnných datech. Například pouhou instalací LED osvětlení na všech prodejnách dosahujeme takové úspory elektrické energie, která odpovídá spotřebě více než 500 českých domácností žijících v bytě 3+1. 


Díky naší komplexní a dlouhodobé energetické koncepci tak dobách současné energetické krize těžíme z masivních investic do energetických úspor učiněných v minulých letech, když jsme za uplynulé tři roky do energetických projektů investovali kumulovaně téměř půl miliardy korun. Pokračujeme rovněž v pozitivním trendu snižování specifické spotřeby elektrické energie na m2 naší prodejní plochy, která klesla z 405 kWh/m2 v roce 2017 na hodnotu 357 kWh/m2 v roce 2021, což znamená pokles o 12 %, přičemž téměř 8 % se podařilo snížit v rozmezí pouhých dvou let mezi roky 2019-2021.


Během několika málo uplynulých let jsme také přešli na tzv. Zelenou energii. Od roku 2020 kupujeme do svých prodejen ze 100 % výhradně elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, přičemž ještě v roce 2018 byl její podíl pouze čtvrtinový.


Signifikantních energetických úspor dosahujeme díky použití nejmodernějších stavebních a energetických technologií při výstavbě nových prodejen, jakož i při modernizaci těch stávajících. Proces modernizace prodejní sítě PENNY započal v roce 2017 a byl dokončen v roce 2022. V rámci přestavby každé prodejny jsou kromě jiného všechna elektrická zařízení nahrazena energeticky efektivnějším ekvivalentem a komplexními kroky se sníží energetická náročnost prodejny přibližně o 75 MWh ročně. Oproti starším prodejnám je tedy zhruba poloviční.


Příklady aplikace energeticky úspornějších řešení na prodejnách:

LED osvětlení

Fotovoltaika

Unikátní technologie chlazení i vytápění ESyCool Green

Elektronické cenovky