1. home
  2. Svět bez plýtvání

Pro média

POMÁHÁME HEZKY ČESKY: CHCEME SVĚT, KDE NEBUDEME PLÝTVAT

Praha, 27. červenec 2023Každý člověk v České republice ročně vyhodí v průměru 50 až 60 kilogramů potravin. Celosvětově se přitom nezužitkuje jídlo, které by nasytilo až 3 miliardy lidí za rok! I proto je boj proti plýtvání pro PENNY jedním ze základních stavebních kamenů společenské odpovědnosti.


Na základě údajů Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) se na celém světě každý rok vyhodí až jedna třetina vyprodukovaných potravin, to je přibližně 1,3 miliardy tun. „Přestože potravinami plýtvají zejména domácnosti, je to pro nás v rámci společenské odpovědnosti jedna z klíčových oblastí, které se dlouhodobě věnujeme. Naše mechanismy máme nastaveny tak, že žádné potraviny nevyhazujeme zcela bez užitku,“ říká Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY a dodává: „Nejde ale jen o interní mechanismy v rámci logistiky, díky kterým vzniku přebytků aktivně předcházíme. Pokud již k této situaci dojde a máme na našich prodejnách potraviny, kterým se blíží datum spotřeby, nabízíme je zákazníkům s výraznou slevou, poskytujeme je potravinovým bankám nebo v neposlední řadě také zvířatům v zoologických zahradách. Máme celou řadu projektů, kterými bojujeme proti plýtvání a jejichž prostřednictvím potraviny dále distribuujeme. V neposlední řadě se snažíme vzdělávat veřejnost, aby ona sama plýtvání předcházela.“


Základním stavebním kamenem boje proti plýtvání je pro PENNY spolupráce s Českou federací potravinových bank, s níž má společný projekt HEZKY ČESKY BEZ PLÝTVÁNÍ. Jeho cílem je podporovat rozvoj logistiky a distribuce potravinové pomoci přímo k lidem. Na jaře letošního roku PENNY předalo ČSFB částku 3 387 745 korun a celková poskytnutá částka na rozvoj sítě potravinových bank tak už převýšila 20 miliónů korun. „Naše pomoc a podpora potravinových bank, jejíž počátky sahají do roku 2017, vyústila ve společný projekt HEZKY ČESKY BEZ PLÝTVÁNÍ. Jedním z jeho cílů je nejen poskytovat pomoc potřebným v podobě potravin, ale také společně zlepšovat logistiku celého systému pomoci. Po dobu pěti let jsme potravinovým bankám poskytovali bezplatně zázemí centrálního skladu v Modleticích a loni jsme se finančním darem ve výši 8 miliónů korun podíleli na vybudování nového logistického centra ČFPB v Dubči u Prahy. Na této podpoře se v současné době podílí i naši zákazníci, a to nákupem našeho časopisu S PENNY U STOLU,“ uvedl při předání podpory Jens Krieger, generální ředitel PENNY. Právě díky této dlouhodobé finanční podpoře bylo možné během posledních let vybudovat a zlepšovat síť potravinových bank s regionálními sklady po celé zemi a ty se díky tomu zařadily mezi nejefektivnější v Evropě.


PENNY rovněž samo poskytuje potravinovou pomoc potřebným, mezi něž patří zejména rodiče samoživitelé, senioři, sociálně slabí nebo handicapovaní. „Sami jsme od počátku roku 2019 věnovali přibližně 400 tun pomoci, a to včetně mimořádných darů ve výši 122 tun v době pandemie. Společně s příspěvky našich zákazníků na našich prodejnách v rámci sbírek je to pak 595 tun. Vnímáme tuto pomoc těm, kteří se nachází v nelehké životní situaci, zvláště v dnešní době, nejen jako nezbytnou, ale jako naši povinnost,“ říká Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY Česká republika. Poskytnutých 595 tun znamená 1 191 000 porcí jídla a PENNY tak každý den poskytne jídlo v průměru více než 600 lidem. Příspěvky do potravinových bank poskytuje PENNY z celé své obchodní sítě po celé republice. „Jedná se zejména o potraviny, kterým se blíží datum spotřeby. Celkově je největší zájem o uzeniny, dětské přesnídávky, o konzervy a trvanlivé potraviny obecně,“ doplňuje Petr Baudyš, manažer kvality PENNY.


K omezení plýtvání potravinami přispívají také bedýnky s ovocem a zeleninou  o hmotnosti
2 kg, které PENNY nabízí za 19,90 Kč a také projekt PENNY PRO ZOO. Na základě spolupráce s třiceti zoologickými zahradami a zooparky po celé republice dodává zvířatům ovoce a zeleninu ze svých obchodů, které už zákazníkům v rámci přísných požadavků na kvalitu nechce nabízet. PENNY pak je také jediným obchodním řetězcem, který se od letošního roku zapojil do aplikace Nesnězeno, v jejímž rámci mohou zákazníci koupí připraveného balíčku potravin s blížícím se datem spotřeby s minimálně 50 procentní slevou sami přispět v boji proti plýtvání a navíc výrazně ušetřit.


PENNY má také za cíl vzdělávat v oblasti plýtvání potravinami veřejnost. Proto má vlastní internetové stránky KONEC PLÝTVÁNÍ , na nichž kuchař Martin Škoda nabízí recepty z potravin, které bychom v řadě případů vyhodili jako nevyužitelné. Právě domácnosti se na plýtvání podílí více než polovinou vyhozených produktů a v dnešní době se jedná o nemalé ekonomické výdaje. Organizace Zachraň jídlo společně s Mendelovou univerzitou v Brně a Vysokou školou ekonomickou sestavili letos na jaře výpočet, z něhož vyplývá, že rodina o dvou dospělých a dvou dětech ročně přijde plýtváním o 14 076 korun. Přepočteno na průměrnou domácnost, kterou podle Českého statického úřadu tvoří 2,33 osoby, to dělá 8 199 Kč.